عمومی

زنان محترم! لطفا ۱۳۶ سال صبر کنید

حقوق و فرصت های برابر برای همه افراد ، از هر جنسیت ، در هر مکان ، خواسته یا نیاز جدیدی برای زندگی نیست ، اما به نظر می رسد که هنوز هم در حال پیشرفت هستند ، به ویژه با توجه به این واقعیت که برابری جنسیتی هنوز در تمام جنبه های زندگی در این کشور برقرار نشده است. هر کشور

به گزارش مجله زنده خبری ، این تاج از سال 2020 بیش از 3.7 میلیون نفر در سراسر جهان ادعا کرده است ، اما علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین انسانی ، سیاسی و اقتصادی به جهان ، بحران برابری جنسیتی را تشدید کرده است. حتی قبل از تاج گذاری ، تقریباً هر سومین زن در جهان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود و نوعی خشونت بر مبنای جنسیت را تجربه کرده بود. در طی اپیدمی کوید ، درخواست تماس تلفنی در پنج کشور چهار برابر شده است ، که نشان می دهد تاج تأثیر فاجعه باری بر ایمنی زنان ، حتی در کشورهای ثروتمند داشته است. تأثیر اقتصادی این اپیدمی نیز قابل توجه است. مجمع جهانی اقتصاد اخیراً تخمین زده است که با نرخ فعلی پیشرفت در جنبش سهام عدالت ، زنان دست کم 136 سال دیگر دستمزد یا همان رهبری را دارند!

حتی برای دستیابی به همان برابری در طی 136 سال آینده ، کارهای زیادی باید انجام شود. در اینجا لیستی از هفت اقدام مهم برای تغییر جهان وجود دارد که می توانید برای انجام آنها برنامه ریزی کنید:

1- خشونت مبتنی بر جنسیت را متوقف کنید

پایان دادن به خشونت جنسیتی برای دستیابی به برابری جنسیتی ضروری است. تخمین زده می شود که 736 میلیون زن – تقریباً از هر سه نفر – حداقل یک بار در زندگی خود توسط شوهر یا هر دو مرد یا هر دو مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. چه چیزی باید تغییر کند؟ بیشتر کشورها نیاز به تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای دارند که انواع خشونت های مبتنی بر جنسیت را ممنوع کرده و قوانین ، سیاست ها و برنامه های اقدام مبتنی بر شواهد را تقویت ، اجرا و تأمین مالی می کنند.

سلین بونیر ، مدیر اجرایی بنیاد کرینگ و عضو ائتلاف علیه گفت: “همه موافقند که سازمان های حقوق زنان باید بودجه بیشتری دریافت کنند ، اما واقعیت این است که زنان و سازمان های زنان تنها 7٪ از بودجه خیریه جهانی را دریافت می کنند.” جنسیت – خشونت بر اساس

به همین دلیل ائتلاف اقدام برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت به کمک های مالی انعطاف پذیر دولت ها ، بخش خصوصی و سایر اهدا کنندگان نیاز دارد. بنابراین اگر پول دارید نمی دانید با چه کاری باید کار کنید ، یا اگر نذری دارید که می خواهید برای امور خیریه هزینه کنید ، می توانید خیریه ها یا سازمان هایی را برای کمک به زنان در معرض خشونت یا آموزش برای پیشگیری و مبارزه با خشونت در نظر بگیرید. دستور کار. خودتان را داشته باشید ، پرداخت کنید.

پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت به عهده همه است و تلاش ها برای دستیابی به این هدف باید تا زمان کامل شدن قربانی شدن خشونت های جنسیتی ادامه داشته باشد.

۲. تضمین عدالت و حقوق اقتصادی

زنان و دختران به ویژه در سیستم های حمایت اجتماعی آسیب پذیر هستند. شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار طی 30 سال تغییر نکرده است. در سطح جهانی ، زنان جوان بین 15 تا 29 سال سه برابر بیشتر از مردان جوان به آموزش و همچنین بازار کار دسترسی دارند.

یکی از زمینه های اصلی کار برای مقابله با خشونت جنسیتی ، عدالت اقتصادی و احترام به حقوق زنان و دختران در همه جا است. به طور متوسط ​​، زنان سه برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف مراقبت های بدون حقوق و کارهای خانه می کنند. کار بدون حقوق نمونه ای از خشونت است ، بنابراین ضروری است که علاوه بر تحریک بازار کار برای اطمینان از تساوی بیشتر در حقوق کارمندان زن و مرد ، به کار بدون حقوق در خانه برای زنان پایان یابد. مردان باید یاد بگیرند که کار در خانه و مراقبت از کودکان مسئولیت جنسیتی نیست و همه باید به طور مساوی درگیر کارهای خانه باشند.

علاوه بر گزارش دادن خانوار به عنوان شغل تمام وقت ، از قانون گذاران باید خواسته شود تا فرصت دسترسی برابر به بازار کار و همچنین حقوق برابر برای هر دو جنس را فراهم کنند. علاوه بر این ، کودکان باید باور کنند که کارهای خانه به یک جنس تعلق ندارند ، هر کس حق دارد شغل مورد نظر خود را داشته باشد و برای انجام آن نیز به او حقوق داده شود و حقوق افراد باید براساس کارآیی و ارزش باشد. آنها می توانند تعیین شوند ، نه براساس جنسیت.

3. بدن مناسب را تضمین کنید

توانمند سازی زنان و دختران برای استفاده از خدمات بهداشتی ، مالکیت دارایی ، جلوگیری از زورگویی و خشونت و تبعیض و دسترسی به امکانات بهداشتی و دانش خانواده باید بخشی از دستور کار تغییر برای رسیدن به جهانی برابرتر باشد.

در سطح جهانی ، 45 درصد دختران و دختران 15 تا 49 ساله متاهل نمی توانند درباره بدن خود تصمیم بگیرند ، به سلامت جنسی و استقلال جنسی دسترسی ندارند و به مراکز بهداشتی خانواده نیز دسترسی ندارند.

در طول جنگ ها و درگیری ها ، زنان بیش از مردان دچار خشونت و آسیب می شوند. شصت درصد مرگ مادران در دوران بارداری ، زایمان و تا سه ماه پس از آن در کشورهای آسیب دیده از بحران انسانی رخ می دهد یا وضعیت امنیتی آنها شکننده است.

گسترش آموزش جامع جنسی و بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی خانوادگی برای زنان می تواند به تغییر جهان کمک کند تا مادران آگاه فرزندان سالم تری داشته و در تحصیلات خود موفق تر باشند.

4- اقدامات متمرکز بر نقش و حقوق زنان در عدالت اقلیمی

تغییر اوضاع بر همه تأثیر می گذارد. بیشترین تأثیر را بر تغییرات آب و هوایی در کشورهای فقیر ، به ویژه برای زنان و دختران دارد. بیشتر شوک های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی رخ می دهد که تحت فشارهای محیطی قرار دارند. تنش های محیطی نیز یکی از دلایل اصلی جنگ ها ، ناآرامی ها و ناامنی است که در درجه اول زنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

با این حال ، زنان و دختران در ارتقا عدالت اقلیمی در همه سطوح و بخش ها کمتر مشارکت دارند و مداخله در زمینه اقلیم نمی تواند تأثیر این تنش را بر زندگی زنان و دختران به طور دقیق منعکس کند. در بحران های آب و هوایی ، خشونت ، نیازهای بهداشتی و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می گیرند و از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. زنان و کودکان بیش از همه در معرض بحران های آب و هوایی قرار دارند و فعالان حقوق زنان باید بیشتر تمرکز خود را بر روی تغییرات اقلیمی و حاکمیت بگذارند.

تلاش برای حرکت به سمت توسعه پایدار از طریق مدیریت مصرف ، کاهش تولید زباله ، کاهش مصرف انرژی و مواردی از این دست راههایی است که می تواند به تغییر جهان کمک کند.

5- ترویج فناوری ها و نوآوری ها برای برابری جنسیتی

اگر زنان و دختران از فرصت های برابر برای دسترسی ، استفاده ، هدف گیری و طراحی فناوری و نوآوری برخوردار باشند ، جهان چگونه به نظر می رسد؟ اگر قرار است شکاف جنسیتی برطرف شود ، باید کاری در این باره انجام شود. نه تنها بازار کار فناوری تولید می شود ، بلکه خشونت آنلاین فضای کار فناوری را برای زنان بیش از مردان در معرض خطر قرار می دهد.

افزایش تحصیلات زنان در فناوری ، نادیده گرفتن پیش فرض های جنسیتی ، از جمله اینکه مهندسی برای زنان بی فایده است یا کدگذاری شغل مرد است ، می تواند گامی در جهت بهبود اوضاع باشد. همچنین نباید از موضوع خشونت آنلاین غافل شد. علاوه بر این ، مقابله و تحریم کسانی که به صورت آنلاین خشونت بر مبنای جنسیت انجام می دهند ، نه تنها به عهده زنان بلکه همه آنها است. همچنین برای نشان دادن اینکه آزار و اذیت اینترنتی شرم آور است و باید متوقف شود ، به آموزش نیز نیاز است.

سرمایه گذاری در نوآوری هایی که به کاهش شکاف جنسیتی در همه زمینه ها از جمله اشتغال و تحصیل کمک می کند ، می تواند یکی از راه های بهبود جهان باشد. افزایش دسترسی به فناوری می تواند به افزایش آگاهی در همه افراد ، از جمله زنان کمک کند. کار آنلاین برای آموزش و آموزش دیگران درمورد لزوم توجه بیشتر به حقوق زنان ، جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت ، و تأکید بر نیاز به فرصت های برابر برای همه می تواند گام دیگری به سوی جهان بهتر باشد.

همانطور که علم ، تجارت ، سیاست و سایر حوزه های زندگی اجتماعی نباید برای زنان و مردان متفاوت تعریف شود ، برنامه های آنلاین ، دسترسی به فناوری و حتی بازی های رایانه ای نیز نباید دارای پیش شرط های جنسیتی باشند و گروهی از اهمیت ثانویه را تشکیل دهند.

6. پشتیبانی از جنبشهای برابری زنان

دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی بدون اقدام بیشتر برای پیشبرد جنبش های حقوق زنان غیرممکن است. با سرعت فعلی پیشرفت ، نمایندگی برابر زنان در قانونگذار در سراسر جهان تنها در سال 2036 محقق خواهد شد. در عین حال ، تحمیل هزینه های بیشتر به زنان برای مشارکت فعال در جامعه منجر به از بین رفتن قلعه ها در مسیر برابری می شود. و حذفیات اجتماعی را افزایش داد. بدون حضور زنان در رهبری اجتماعی ، قوانینی اصلاح نمی شود و بدون قوانین ، حرکت به سمت یک جامعه برابر دشوارتر خواهد بود. تجربه کار سیاسی و قانونگذاری زنان در سراسر جهان نشان داده است که مسئولیت قانونگذاری به عهده یک جنس نیست و بنابراین مشارکت سیاسی زنان را در همه زمینه ها افزایش می دهد ، به ویژه در مواردی که امکان ورود به سیاست و امور اجتماعی وجود دارد. هموار کردن راه.

7. زنان را در قلب خود و پیشتاز صلح ، امنیت و اقدامات بشردوستانه قرار دهید

دو دهه از قطعنامه انحصاری 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد می گذرد ، که بر نقش زنان در حفظ و حفظ صلح تأکید می کند. صلح و واکنش منصفانه به بحران ها و پیشگیری از بلایا پیش شرط سلامت ، امنیت و توسعه پایدار انسان هستند.

حدود دو میلیارد نفر در کشورهای تحت تأثیر درگیری زندگی می کنند. یک میلیارد نفر دیگر در بحران های طولانی مدت قرار دارند و میلیون ها نفر دیگر با تهدید فزاینده تغییرات آب و هوایی روبرو هستند. حتی در بحبوحه بحران تاج ، سلاح ساکت نمی شود و زنان باید به تلاش های خود برای حفظ صلح یا در صف مقدم مبارزه با درگیری مسلحانه ادامه دهند. غالباً بدون شناخته شدن یا داشتن منابع مالی یا امکانات.

در کشورهایی که دارای بحران های امنیتی هستند ، زنان در گروه های ضد تاج سلطان 18 درصد کمتر از کشورهای صلح هستند. اگرچه شواهد نشان می دهد که در مواقعی که زنان برای مذاکره در مورد صلح حضور دارند ، توافق نامه های صلح احتمالاً 15 سال یا بیشتر به طول می انجامد ، اما بسیاری از مذاکرات صلح هنوز به صورت کاملاً مردانه انجام می شود.

به طور متوسط ​​، زنان فقط 13 درصد از مذاکره کنندگان ، شش درصد از میانجی ها و شش درصد از امضا کنندگان توافق نامه های صلح 1992 و 2019 را تشکیل می دهند. این عمل قابل تغییر است و تجربه نشان داده است که تغییر به نفع صلح پایدار است. این نیاز برای حضور زنان در هیئت های مذاکره باید ایجاد و تقویت شود. همچنین باید زنان بیش از هر زمان دیگری در میانجیگری سایر اختلافات و آموزش زنان در این زمینه نقش بیشتری داشته باشند.

برابری جنسیتی یک خواسته بدون درد برای جامعه نیست ، بلکه راه حلی برای دردی است که جوامع مردسالار به طور سنتی برای دهه ها قادر به درمان آن نبودند. اگر می خواهید گامی در جهت تغییر جهان بردارید ، تغییر را از خانه های کوچک خود شروع کنید.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا