عمومی

حجاب معاصرت و نخبگان – مجله زنده خبری

معاصر بودن باعث می شود همه مشغول شوند و نتوانند ارزش های شخصیت های “زنده” را درک کنند. از سوی دیگر ، در جامعه امروز ، اساس هر فعالیتی تبلیغات و ارتباطات و سود مادی است. افرادی که می توانند خود را “عرضه” کنند ، به احتمال زیاد “دنبال” می گردند و این بازار عملاً به رسمیت شناختن افراد آزاد ، فروتن و خادم را از بین می برد.

در چنین جامعه ای واضح است که اگر بخواهد با صداقت و متانت و به دور از حلقه های مدیریتی کار کند ، نه تنها شناخته نمی شود ، بلکه با ترفندهای مختلف فراموش می شود ، بنابراین سطح علمی قضاوت عمومی کاهش می یابد.

البته دلایل حجاب مدرن بیش از آن است که ذکر شود. در ارتباطات انسانی ، نزدیکی به یکدیگر و گذراندن وقت اغلب منجر به لغو حجاب نمی شود ، به خصوص اگر خود شخص یا افراد تمایل زیادی برای بزرگ شدن ندارند.

در این راستا ، نحوه ارزیابی نهادها و سازمانهای مسئول فرهنگ و اندیشه جامعه نقش اساسی دارد. به گونه ای که با انتخاب و توزیع کتاب ها ، آثار ، افکار و تولیدات یک شخص ، به نوعی در این بازار نفوذ کرده و در صورت ورود “فساد” به این عرصه ، به نفع یا مخالف کسانی که این کار را نمی کنند ، موضع می گیرند. که منجر به فساد می شود. در این مورد ، نه تنها نخبگان صادق کنار می روند ، بلکه سرآشپزهای ریاکار در منابع تصمیم گیری خواهند کرد.

سرمایه انسانی زمانی مطلوب و م isثر است که مدیریت عالی جامعه از توانایی ها و شخصیت نهفته افراد آگاهی داشته باشد و بتواند به موقع از هر کس در موقعیت و زمان خود استفاده کند. در غیر این صورت ، زیرا ماده معدنی که در زیر خاک کوه قرار دارد ، پنهان می ماند. علیرغم برخی اقدامات و شناسایی افراد از نظر علم ، فرهنگ و اندیشه ، هنوز س questionsالات اساسی زیادی در این زمینه وجود دارد ، حتی در مراکز اصلی تصمیم گیری به “زنده ها” و اینکه چرا باید منتظر “مرگ” آنها بود توجه کمتری شده است. . “به افتخار بزرگان. آیا می مانیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا