حوادث و رویدادها

عدم تاب آوری تهران دربرابر چالش های طبیعی و انسانی/ وضعیت فعلی حاصل بی توجهی به مدیریت بحران

رئیس موسسه تحقیقاتی مدیریت ریسک و بحران ، تهران را شهری شکننده که با چالش های طبیعی و انسانی روبروست ، دانست و عدم استقامت شهری را در نتیجه بی توجهی دهه ها به زیرساخت های شهری عنوان کرد.

کامباد امینی در گفت وگو با مجله زنده خبری ، وی با اشاره به موقعیت تهران در مواجهه با چالش های طبیعی و انسانی گفت: ویژگی اصلی جوامع پایدار قدرت ، توانایی بالای مقابله با آثار بحران و سرعت عمل برای بازگشت به شرایط قبل از بحران است. شهر تاب آوری در برابر بلایای طبیعی ؛ زیرا اولاً از قدرت لازم در برابر خطراتی مانند زلزله برخوردار نیست و بسیاری از ساختمانها و زیرساختها آسیب پذیر هستند و ثانیاً از امکانات و ظرفیت کافی برای مقابله با اثرات بحرانهای بزرگ برخوردار نیست که نمونه بارز آن در حال حاضر قرار گرفتن در معرض بیماری ویروس کرونا قلب واضح است ، و سوم ، فاقد ظرفیت اجرایی و منابع لازم برای بازگشت سریع به حالت قبل از بحران است. بنابراین ، اگر فاجعه بزرگی در تهران رخ دهد ، مانند زلزله ای ویرانگر ، به دلیل عدم انعطاف پذیری ، خطری بزرگ برای جامعه به وجود خواهد آمد.

وضعیت کنونی پایتخت نتیجه چندین دهه بی توجهی است

وی وضعیت کنونی پایتخت را ناشی از چند دهه سهل انگاری دانست و گفت: وضعیت کنونی تهران نتیجه بی توجهی دهه ها در کاهش ریسک و مدیریت بحران است. بنابراین ، بهبود وضعیت کنونی نیز مستلزم برنامه ریزی جامع و اجرای اقدامات کوتاه مدت تا بلند مدت است. تاکنون مطالعات زیادی برای بهبود وضعیت تهران در تهدیدهای مختلف انجام شده و راه حل های مختلفی ارائه شده است که اغلب نادیده گرفته می شوند.

اولویت بندی توانمندسازی نیروهای حمایتی پایتخت ، بهبود آمادگی مردم و ایجاد گروه های محلی مدیریت بحران

به گفته رئیس پژوهشکده مدیریت ریسک و بحران ، اگر مدیریت شهری واقعاً نگران خطر وقوع زلزله یا سایر خطرات در تهران است ، لازم است بلافاصله برنامه های تدوین شده در این زمینه مانند (طرح جامع پیشگیری و مدیریت بحران در تهران) آهسته در این برنامه ، برخی اقدامات تقویت ظرفیت برای مقابله با آثار زلزله و سایر بلایا باید در اسرع وقت انجام شود و ظرف سه سال ، در این زمینه ، توانمندسازی نیروها برای کمک در تهران ، مانند آتش نشانی ، با بهبود آمادگی عمومی و ایجاد تیم های مدیریت بحران محلی در اولویت قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه بهبود کیفیت ساخت و بازسازی بافت های آسیب پذیر و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها بسیار مهم است و باید همزمان آغاز شود ، تاکید کرد: دستیابی به نتایج ملموس در این بخش ها در میان مدت و بلند مدت. امکان پذیر خواهد بود.

نقش کلیدی مردم در دستیابی به اهداف دولت برای افزایش پایداری شهری

امینی با اشاره به نقش کلیدی مردم در دستیابی به اهداف دولت برای افزایش پایداری شهری ، افزود: مردم به عنوان اجزای اصلی شهرها در مدیریت بحران و ارتقاء تاب آوری جامعه و بسیاری از فعالیتهای مرتبط در جهان نقش کلیدی دارند. امروز. “این کار با بهبود تاب آوری مردم محور در سطح محلی انجام می شود. در این راستا ، ارتقاء دانش و آگاهی از ریسک در سطح محله ، ایجاد گروه های مدیریت بحران در محله ، ایجاد تیم های داوطلب برای رسیدگی و ارائه کمک. به صورت محلی و بسیاری کارهای دیگر باید با تمرکز بر افراد انجام شود.

چالش های اجرای مدرسه ایمن – جامعه پایدار در تهران

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در سطح محلی ، به عنوان مدارس امن برای سازماندهی افراد ، گفت: در این راستا ، کشور از سال 2016 طرحی تحت عنوان مدرسه ایمن – جامعه پایدار را اجرا می کند. مدارس به عنوان پایگاه های مدیریت بحران مجهز و آماده در سطح محلی ، و برنامه های آموزشی و توانمندسازی در آنها توسط خود مردم محلی با کمک والدین مدرسه اجرا می شود.

امینی افزود: همچنین در صورت بروز حوادث می توان از این ظرفیت برای تخلیه و اسکان اضطراری ساکنان استفاده کرد. البته اجرای این طرح با وجود تأیید بالاترین نهادهای ذیربط ، در تهران با چالش های زیادی روبروست و لازم است موانع موجود در این زمینه از سوی شهرداری تهران و نهادهایی مانند آموزش و پرورش در اسرع وقت برطرف شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا