استانی

اضافه شدن ۷۹۹۲ اشتراک جدید گاز طی هشت ماهه امسال در ارومیه / ۵۷ روستای بوکان در آستانه گازدار شدن

به گزارش مجله زنده خبری آذربایجان غربیعلیرضا حاجی زاده گفت: در هشت ماهه امسال 5 هزار و 168 آبونمان جدید در حوزه شهری و 2 هزار و 824 اشتراک جدید در روستاها انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در مدت مشابه سال گذشته 8682 آبونمان انجام شده است، افزود: از این تعداد 5164 آبونمان در حوزه شهری و 3518 مورد در حوزه روستایی است.
رئیس اداره کل مرکز استان همچنین به نصب 2 هزار و 317 انشعاب در شهرستان ارومیه در 8 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: 674 انشعاب مربوط به حوزه شهری و هزار و 643 انشعاب مربوط به حوزه روستایی بوده است.
حاجی زاده با بیان اینکه تعداد انشعاب های نصب شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و در مدت هشت ماه 2251 انشعاب نصب شده است.
وی همچنین با اشاره به برخورداری 99 درصد خانوارهای شهر ارومیه از نعمت گاز گفت: 77 درصد خانوارهای روستایی این شهرستان نیز تحت پوشش گاز قرار دارند.

57 روستای بوکان در آستانه گازرسانی

رئیس اداره گاز بوکان گفت: 57 روستای این شهرستان در آستانه گازرسانی قرار دارند.

اسماعیل رسول زاده افزود: این روستاها متعلق به 7 محور است که اکثر آنها تقریباً 100 درصد پیشرفت داشته و در انتظار اتمام عملیات ساخت و نصب 7 ایستگاه TBS و یک ایستگاه CGS برای بهره برداری هستند.

وی از اتصال 10 روستا از این تعداد به محور تکاناتپه خبر داد و افزود: شبکه این روستاها تکمیل شده و تا 10 آذرماه گازرسانی می شود.

رئیس اداره گاز بوکان در بازدید از شش روستای دیگر در محورهای شهریکند و قاجار خاطرنشان کرد: این پروژه نیز 98 درصد پیشرفت داشته و پس از احداث ایستگاه TBS گازدار می شود.

رسول زاده همچنین از گازرسانی 7 روستای دیگر به محور درویشان و 9 روستا در قالب محور جدید قلعه هر دو با پیشرفت 98 درصدی گازرسانی خبر داد. TBS روشن می شود.

وی همچنین از 5 روستای متصل به محور جامبوغه خبر داد و افزود: این پروژه نیز 95 درصد پیشرفت دارد.

رئیس اداره گاز بوکان با بیان اینکه گازرسانی به 14 روستا در محور کانیرش و شرفکند 70 درصد انجام شده است، افزود: همچنین 6 روستا در محور جوانمرد نیز 15 درصد تکمیل شده است.

رسول زاده گازرسانی این روستاها را منوط به تکمیل ساخت و نصب 7 ایستگاه TBS و یک ایستگاه CGS دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه 25 درصد پیشرفت داشته و عملیات اجرایی آن همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به گازرسانی حفره های خالی این شهرستان در سال جاری اشاره کرد و افزود: این عملیات در شهرهای بوکان، سیمینه و روستاهای وابسته انجام شد و به اتمام رسیده و در مرحله تزریق گاز است.

46

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا