عمومی

ماجراهای ۴۲۰۰ تومانی لعنتی – مجله زنده خبری

آن روزها «4200 تومان لعنتی» را «ارز جهانی» می گفتند و امروز این غول سه ساله به نام «ارز ممتاز» به یکی از چالش های بزرگ بودجه 1401 بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند این نوع ارز – حتی با این تفاوت در نرخ بازار آزاد – مرکز تقاضای رانت و فساد است و آثار آن برای مردم آشکار نیست.

با این حال، مخالفان معتقدند که حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن اقدامات برای اثرات تورمی آن منجر به افزایش شدید قیمت ها و تورم وحشتناک می شود.
گوشت 300 هزار تن، مرغ 100 هزار تن، بنزین 20 هزار تن و … را در صورت حذف ارز ترجیحی گزارش می دهند.

اگر نظرات موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی را به دقت بررسی و ارزیابی کنیم، به این نتیجه می رسیم که تا حدودی حق با هر دو طرف است; ارز ترجیحی در سه سال گذشته منبع فساد بزرگی بوده است و برخی از قدرتمندترین و ثروتمندترین و همچنین برخی افراد با نفوذ با امضای طلایی را به ثروت های کلان سوق داده است، البته هرگز بهترین – 4200. آنها بلعیده اند. “و یک لیوان آب سرد بر آن نوشید و آب تکان نخورد – رها نشد و در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نشدند. به بهره برداری می رسد و بازار سکه خوردن به جز” صرافی واحد سقوط می کند. نرخ “. برای افراد فاسد و اجاره جویان ناامن برنامه مدون ارائه نکنید و مشخص نکنید. چه تضمینی وجود دارد که دوباره ارز چند بهره ای در اقتصاد ایران اژدها بالا نرود!

از سوی دیگر، مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند اگرچه فساد در این حوزه غیرقابل انکار است، اما به هر حال بخشی از ارزش 4200 تنی وارد چرخه اقتصادی کشور شده وگرنه شاهد جهش قیمت ها بودیم. از کالاهای اساسی به عنوان مثال اگرچه قیمت مرغ با ارز ترجیحی باید 10 هزار تن باشد، اما اکنون 30 هزار تن است، اما با حذف کامل ارز ترجیحی، پیش بینی می شود مرغ 70 تا 100 هزار تن شود. بنابراین با توجه به اینکه بخشی از ارز ترجیحی در چرخه اصلی قرار دارد، قیمت ها نسبتاً کنترل شده است، بنابراین حذف ارز ترجیحی باید با راهکارهای جدی برای جلوگیری از اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور همراه باشد.

شکی نیست که مخالفان و موافقان لغو ارز ترجیحی – هر دو – با همدردی صحبت می کنند و نگران پیامدهای منفی این اقدام هستند. واضح است که هم حفظ ارز ترجیحی و هم حذف آن عواقب جدی دارد، بنابراین می خواهم موارد زیر را به شما یادآوری کنم:

1- از تصمیم گیری های عجولانه در این زمینه بپرهیزید و از اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز کمک بگیرید تا راه حل هایی پیدا کنید که این جراحی عمیق اقتصادی کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کند.

2- پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی در صورت عدم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از گرانی ناشی از آن، نه تنها اقشار آسیب پذیر و دریافت کنندگان یارانه با مشکل مواجه خواهند شد، بلکه معیشت اقشار متوسط ​​و کاهش آنها در اقشار فقیرتر نیز با مشکل مواجه خواهند شد. دهک های جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برخی برآوردها حاکی از آن است که خط فقر قطعا می تواند از 10 میلیون تن فعلی – علیرغم شوخی رسانه ای معاون وزیر کار مبنی بر اینکه خط فقر 4 یا 5 میلیون تن است – به بیش از 20 میلیون تن افزایش یابد. بنابراین پیش بینی می شود که حداقل 8 دهم جامعه نیاز به حمایت داشته باشند و اقداماتی مانند افزایش یارانه بگیران کافی نباشد، بلکه باید چند دهک دیگر از جامعه به لیست یارانه بگیران اضافه شود یا یک مورد خاص و قابل اتکا در نظر گرفته شود. اقدامی برای محدود کردن اثرات تورمی این عملیات اقتصادی.
مردم انتظار دارند ماجراهای «4200 تومانی ملعون» با تعامل دولت مردمی و مجلس انقلابی به پایان برسد تا بن بست دیگری به اقتصاد کشور اضافه نشود و سفره مردم کوچک و کوچکتر نشود.

* چاپ شده در تاریخ 14/10/10 روزنامه خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا