اجتماعی

انتقاد عضو انجمن مددکاری از برگزاری دورهای آموزشی چند روزه مددکاری توسط خیریه ها و سازمانها

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری دوره های آموزشی چند روزه برای کمک برخی نهادهای دولتی و خیریه انتقاد کرد. بنابراین افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند نمی توانند مددکار اجتماعی محسوب شوند.

به گزارش مجله زنده خبری، دکتر معصومه معارف وند در این خصوص افزود: حضور برخی مددکاران برای برگزاری دوره های آموزشی شش روزه مددکاران اجتماعی به طور ضمنی امکان این اقدام غیرحرفه ای مجریان این برنامه ها را فراهم می کند و در نهایت تمامی این اقدامات مددجویان را در معرض خطر قرار می دهد. ارائه مداخلات بی کیفیت و مضر.

وی در ادامه سخنان خود در وبیناری که توسط انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت میلاد امام علی (ع) برگزار شد، صلاحیت حرفه ای را تعریف کرد و گفت: صلاحیت حرفه ای مجموعه ای از شایستگی ها شامل دانش، مهارت ها و نگرش هایی که متناسب با هر شغل یا حرفه ای تعیین می شود و توسط فرد در فرآیند آموزشی و تجربی در محیط آموزشی، کاری و اجتماعی به دست می آید و به رفتار حرفه ای تبدیل می شود.
به گفته وی، مددکاری اجتماعی که دارای صلاحیت حرفه ای است، رفتار اخلاقی و حرفه ای دارد به این معنا که تصمیماتش اخلاقی و مبتنی بر ضوابط و موازین اخلاقی است و در رفتار و ظاهر و شفاهی، نوشتاری و ارتباطی حرفه ای است. از نظارت و مشاوره برای ارائه قضاوت و تصمیم گیری حرفه ای استفاده می کند.

به گفته وی مددکار اجتماعی حرفه ای که به تفاوت ها و تنوع فرهنگی توجه دارد و به آن احترام می گذارد. دانش شما را به روز نگه می دارد و از مداخلات مبتنی بر شواهد برای ارائه خدمات استفاده می کند. یک مددکار اجتماعی با صلاحیت حرفه‌ای می‌تواند از تفکر انتقادی در ارزیابی فعالیت حرفه‌ای خود استفاده کند، به این معنا که بتواند دائماً فعالیت خود را مرور کند و مهارت‌ها، دانش و نگرش‌های حرفه‌ای خود را ارتقا دهد. او تلاش خواهد کرد.
مددکاری اجتماعی یک رشته دانشگاهی است و مددکاران اجتماعی برای کسب مهارت باید این رشته را گذرانده و دوره های کارآموزی و کارآموزی را گذرانده باشند. بنابراین افرادی که در دوره‌های چند روزه مانند دوره‌های چند روزه‌ای که در ماه‌های اخیر توسط برخی سازمان‌های دولتی و موسسات خیریه برگزار شده است، نمی‌توانند مددکار اجتماعی محسوب شوند.

دکتر حمیده عادلیان عضو هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و مدیر گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
جایگاه حرفه مددکاری اجتماعی در عرصه بین المللی را توضیح می دهد.

او گفت؛ همچنین چالش هایی برای مددکاران اجتماعی در رابطه با کار افراد غیرحرفه ای در زمینه مددکاری اجتماعی در کشورهای دیگر ایجاد شده است.

وی با اشاره به استفاده از رویکردهای جبرانی و توسعه اجتماعی، تاکید کرد: مداخلات جبرانی (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) جایگاه آنها را متزلزل کرده است. محدودیت منابع و افزایش تعداد گروه های هدف باعث کاهش کارایی و تضعیف جایگاه مددکاران اجتماعی شده است. در عین حال، مددکاران اجتماعی می توانند نقش مهمی در روند توسعه ایفا کنند. اگرچه در مددکاری اجتماعی به دو رویکرد جبرانی و توسعه ای نیاز است، اما به نظر می رسد در کشوری مانند ایران، مددکاران اجتماعی باید برای تقویت نقش خود در فرآیند توسعه تلاش بیشتری کنند. تجربه سایر کشورها نشان می دهد که رویکرد توسعه می تواند اثربخشی این حرفه را افزایش دهد.

محمدجواد روزبهانی، مددکار اجتماعی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، بر نقش سازمان های مردم نهاد در دفاع از حرفه مددکاری تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش های موفق سازمان های مردم نهاد در ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد به ناچار وارد فرآیند مداخله اجتماعی شده اند و بخش مهمی از مداخلات آتی در مددکاری اجتماعی توسط این سازمان ها انجام خواهد شد. در عین حال، سازمان های مردم نهادی که برای توسعه دانش و مهارت مددکاران اجتماعی و تقویت نقش حرفه ای آنها ایجاد می شوند، در مراقبت و حفاظت از این حرفه بسیار تعیین کننده خواهند بود. آنها می توانند با نظارت منظم بر پیشرفت حرفه و موانع موجود در این مسیر و بازخورد مناسب، از انحراف و چالش در مداخلات در مددکاری اجتماعی حرفه ای جلوگیری کنند.

دکتر رهب مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به تلاش پیشکسوتان مددکاری اجتماعی برای راه اندازی و ادامه رشته مددکاری اجتماعی در ایران گفت: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سال 1401 در رشته مددکاری اجتماعی کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد برای اولین بار دانشجو می پذیرد و این امر با کمک مدرسین فعالیت های اجتماعی و حمایت کارکنان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و دکتر . بختیاری، دبیر شورای علوم پایه پزشکی.
وی افزود: مددکاران اجتماعی باید به روش ها و رویکردهای علمی جدید مجهز شوند.

در این وبینار دکتر اگلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران به حمایت علمی، حرفه ای و اخلاقی مددکاری اجتماعی پرداخت.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا