حوادث و رویدادها

همه باید وقوع بحران را باور کنند

رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: ایمان به بحران باید در همه نهادها ایجاد و تقویت شود.

به گزارش مجله زنده خبری، اسماعیل نجار در مراسم افتتاحیه مرکز بین المللی پایداری شهری در پژوهشکده بلایای طبیعی کشور که امروز در پژوهشگاه برگزار شد، گفت: در کشور ما پس از زلزله رودبار و منجیل، اقدامات مهمی برای مدیریت انجام شده است. تصادفات تا جایی که ممکن است به صورت پویا. «اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه عالی وجود دارد.
وی از جمله این اقدامات را 2800 آیین نامه، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون جدید مدیریت بحران و … برشمرد و گفت: اما هنوز تا نقطه ایده آل فاصله وجود دارد و همه دستگاه ها باید تلاش مضاعف داشته باشند. و تلاش.”
نجار ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پس از زلزله بم شامل سه نکته اساسی برای مدیریت واحد، پیشگیری و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت کشور است و در قانون مدیریت بحران کشور نیز سعی شده این سه اصل رعایت شود. توجه به این نکته ضروری است که اعتقاد به وقوع بحران باید در همه دستگاه ها ایجاد و تقویت شود و همه باید وقوع آن را باور کنند.
وی در خصوص تمدید روند تصویب قانون مدیریت بحران در کشور گفت: باید در بحث قانونگذاری و اجرا اهمیت اولویت و تاخیر در اجرا و تصویب قوانین را مد نظر قرار دهیم.
نجار در پایان بر لزوم توجه بیش از پیش مدیریت موثر بحران در دستگاه های علمی، اجرایی و مقننه کشور تاکید کرد و گفت: در این راستا پیشگیری از جمله نظارت بر ساختمان ها و بازدیدهای منظم، حفظ آرامش در زمان بحران در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت. از این حادثه و همچنین تلاش برای بازگشت به زندگی عادی در مناطق آسیب دیده.

افشای نسخه بریل قانون مدیریت بحران در کشور

به گزارش مجله زنده خبری، محمدرضا شاملو، معاون توسعه روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این مراسم گفت: افزایش تاب آوری در سکونتگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است که طی دهه اخیر در ابعاد مختلف آمایش فضایی مورد توجه قرار گرفته است. “
وی ادامه داد: افزایش پایداری مستلزم تدوین برنامه های راهبردی و بلندمدت است که در یک واکنش عملیاتی و سریع تدوین می شود.
شاملو بر لزوم توجه به اقدامات، مسئولیت ها و سطوح اجرایی نهادهای دولتی، نقش دستگاه های مختلف، ارائه پیشنهادهای مشترک و اجرایی در حوزه نهادسازی، آموزش عمومی و پیشگیری تاکید کرد و گفت: این مهم است. نتایج این مطالعات اکنون نهایی است.

در این مراسم نسخه بریل قانون مدیریت بحران ارائه شد. نسخه بریل به نابینایان بیشتری امکان همکاری و مشارکت در پروژه های تاب آوری و مدیریت بحران را می دهد.

همچنین از خدمات زحمات اسماعیل نجار در دوران تصدی ریاست سازمان مدیریت بحران تقدیر شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا