اجتماعی

مشاهده دود در قطار مترو؛ مسافران تخلیه شدند

مهدی شایسته اصل در خصوص مشکل فنی بخشی از خط یک مترو تهران گفت: از ساعت 16:25 امروز مسافران صدایی از داخل قطار می شنوند و همچنین دود را مشاهده می کنند که بلافاصله به راننده اطلاع می دهد که راننده به این نقص نیاز دارد. قطار بین ایستگاه های شریعه و میرداماد و بلافاصله برای بررسی ایراد وارد عمل شده و برق سیستم را قطع می کند.چون ایمنی مسافر برای ما بسیار مهم است و تحویل آن خط قرمز ماست، بلافاصله قطار دیگری، قطار، یدک کش به سکو است. از داخل تونل و مسافران تخلیه می شوند.

وی با بیان اینکه به دلیل این مشکل فنی، سرویس دهی بخشی از خط بین شهید هاکانی و ایستگاه تجریش تنها در مسیر شمالی خط قطع می شود، افزود: خوشبختانه مشکلی برای مسافران پیش نیامد، اما متأسفانه مسافران ما تلف شدند. زمان آنها.”

وی در خصوص دلایل این نقص فنی گفت: بیش از 40 کانتینر خط اول و دوم قطار دیسی وجود دارد که نیاز به تعمیر اساسی دارد که به دلیل نبود قطار از آنها استفاده می کنیم و 1400 میلیارد تن اعتبار برای اصلی آنها نیاز است. تعمیرات. .

وی افزود: متأسفانه در آن زمان به این قطارها سرویس دهی نشد و هم اکنون تعمیرات اساسی آنها به این دوره منتقل شده است و امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار این قطارها را تعمیر کنیم.

233233

دکمه بازگشت به بالا