سلامت و تندرستی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس روز گذشته از اصلاح دو بند از طرح شفافیت قوای سه گانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه ها و سایر نهادهای موجود در کمیسیون خبر داد. اعلام کرد که هنر. 1-5 (1 طرح مذکور به کمیسیون ارائه شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمد تقی نکدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

ناگدالی

بیشتر بخوانید:

به گفته روحولت، نزاکت اصلاحات با توجه به طرح شفافیت قوای سه گانه در شوراها و کمیته امور داخلی به این دو بند مرجع پیوسته است. با توجه به مصوبه کمیسیون در خصوص بندهای 1 تا 4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره به استثنای شورای تامین کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان الحاق شود. همچنین تبصره ذیل بندهای 1-5 این ماده اصلاح شده است تا نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و امور طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون مستثنی باشند.

برخلاف این دیدگاه، نکدلی معتقد است که تنها استثنای مسائل امنیتی این سازمان ها، همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نکدلی، نماینده خمینی و عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اطرح شفافیت قوای سه گانه پیشنهادی در مجلس دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا نهادها و سازمان های خاصی از این طرح مستثنی هستند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و بر اساس پیشنهادات نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه نام مشترک همه نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی از این نهادها را بیان می کند. یعنی پیشنهادهایی که اغلب مطرح می شود برای نهادها یا تصویب برخی نهادها است اما اگر نهادی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء اظهار نظر در مورد اطلاعات نظامی بود که مبهم بود. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بمانند. با ارائه پیشنهادهای متعدد، این تبصره برای بررسی چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارسال شد تا محدوده محرمانگی در همان چارچوب امنیتی باشد و افراط در این چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد.

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها معمولاً استثنا نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار دارند. گاهی اوقات نمایندگان پارلمان اروپا پیشنهاد کرده‌اند که دامنه استثنائات این سازمان‌ها فقط باید در حوزه مسائل امنیتی باشد و نه در موارد غیرامنیتی و محرمانه. پیشنهادهای نمایندگان گاهی اوقات با اظهار نظر به کمیته برای ارجاع به مجلس نمایندگان برای جمع بندی دنبال می شد.

با این تفاسیر مجلس طرح اصلاحات و استثنائات شفافیت سه مرجع را تصویب نکرد، درست است؟
بله، هیچ طرح و اصلاحی تاکنون تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

تکلیف این طرح شفافیت چه زمانی مشخص و در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد؟
سریع! این طرح شفاف سازی در حال بررسی است و در دستور کار قرار دارد. در این مواقع با مراجعه به کمیته ظرف یکی دو روز در صحن علنی حاضر می شود و روال همیشگی خود را طی می کند و در نهایت برنامه مشخص می شود.

آیا به جز استثنائات برخی سازمان ها، تغییرات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و پیش نویس نهایی خود را مجدداً به کمیته ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا