عمومی

سیدمحمود دعایی؛ در مقام محمود

اولین:
عصبی بودن و حالت تهوع دو اکسیر هستند که در هر کدام متبلور می شوند. این آرامش را در وجودش دمید. سعدی (علیه السلام) فرموده است درد نکن

چگونه می توانم قدردان این نعمت باشم
من به زور به مردم ظلم نمی کنم

زبان نامرئی نیز گفته است:
به دنبال آزار و اذیت نباشید و آنچه را که می خواهید انجام دهید
که در شریعت ما چیزی جز این گناه نیست

اما ناراحت نشدن مهمتر از صدمه نخوردن است، زیرا شما همیشه رنج می برید. ریشه رنجش در انتظاراتی است که برآورده نشده است. شمس تبریزی گفت: اگر انسان گرفتار شود، آن هم جنگی است که با خود بیاورد (مقالات، ص 2) این جنگ، همان فشار نفس به خواستن و انتظار است.

حافظ علیه رحمت سخن گفت

وفادار و مقصر باشیم و شاد باشیم
در راه ما، این یک کافر است که باید صدمه ببیند

همچنین گفتند:
اگر در حضور رنج و شکست نارنجی می خواهید
مرنجان و مرنج و هرکس که مرنجان را آزار دهد

برای دیدن آزار و اذیت و وفادار بودن. این امر مختص افرادی است که نه آزاردهنده هستند و نه آزاردهنده

دعا؛ نه کسی را آزار می دهد و نه برای کسی غصه می خورد.

دومین:
روح انسانهای نادر قربانت باد
که کم و بیش به کم و بیش برنگشته است

نماز از معدود مردانی بود که روش دفع را بر حذف ترجیح داد و در ابتدا تعلق خود را به دنیا نپذیرفت.

مرحوم علامه طباطبایی فرمودند:
تعلق بدتر از بت های ظاهری است، زیرا بت های ظاهری به سبب: (ثمرات الحیات، جلد 3، صفحه 203) مستقل شمرده نمی شوند.

دعایی بود که تنت را ترک کرد که پیراهن نخواست (تا پیراهن نخواهی تنت را رها کن)

مصمم چون نمی تواند خوب زندگی کند
او تعلق دارد زیرا مرد خوبی نیست

رهبر معظم انقلاب در پیام خود بر این نکات تاکید کردند: دوستی شما.

سوم:
معرفت عشق در این دریای عمیق
غرق شدند و به آب کثیف برنگشتند

حضرت مولی الموحدین در خطبه 183 نهج البلاغه فرمودند.

بدنم را از من بگیر آن را از بدن خود بگیرید و به روح خود بدهید.

نماز باعث می شود بدن برای تغذیه روح سخت کار کند.

نگاه محجبه پشت زن نمازگزار حتی حجاب بدن را از چشمانش بیرون کشیده بود، خودش را می ساخت و هرگز از افکار ناپخته دیگران ناراحت نمی شد.

او همیشه برای اصلاح کار ناتوان به دیگران مراجعه می کرد. خیلی ها هستند که می خواهند کار دیگری را باز کنند، اما نمی خواهند آبروی خود را خرج کار دیگران کنند، اما او برای این کار دعا کرد و هرگز به فکر کسی نبود.

چهارم:
آنها خرابی را به شما نشان دادند
اینکه «توحید مواد افزودنی را از بین می برد»

حذف مکمل ها به معنای عدم نسبت دادن چیزی به خود است. با این معیار، او دعای توحیدی بود، زیرا هرگز خدمتی را که انجام داده بود به خود نسبت نمی داد. نویسنده در سال های آشنایی با این مرد خدا هیچ گاه ندیده است که او از حسناتش تمجید کند. او این ویژگی ها را نداشت، اما ملکه وجودش بود. آخرین دیدار ما چهارشنبه 25 ژوئن همین ماه بود. در اتاقش در موسسه اطلاعات مثل همیشه خنده دار نبود. به گفته او همه صادق بودند.

پنجم:
عاشق شوید و یک روز دنیا کار خواهد کرد
نقش ناخوانده در هدف سمینار

دعا واقعا عاشقانه بود. عشق این هدیه را به عاشق می دهد که می تواند توجه او را از معشوق منحرف کند. Duae عاشق نژاد بشر بود و فصول سپری شده نتوانست از این عشق بکاهد. این منظره به او انرژی مثبت داد. ناپدید شدن او باعث ایجاد حس بی کفایتی شد

تا زمانی که بمیری زنده ای
این به این دلیل نیست که شما در حال مرگ هستید (سنایی)

سید محمود دعایی در سمت محمود ماند و محمود رفت.

یادبود گروه نخبگان مجله زنده خبری برای سید محمود دعایی

سیدمحمد دعایی;  اتوبوس مسافربری به جای خودروی زرهی

دکمه بازگشت به بالا