عمومی

آیا اقتصاد ایران آنچنان قدرتمند است که وزارت بازرگانی را کنار بگذاریم؟

بدین ترتیب مشخص می شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه چقدر گسترده و جامع است و شرح دقیق وظایف آن مستلزم در نظر گرفتن ساختار پیچیده ای است. در نگاه اول باید توجه داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به طور همزمان به موضوعات، چالش ها و اهداف بخش هایی مانند صنعت، معدن و تجارت رسیدگی می کرد. اما در عمل هر یک از این ادارات به عنوان یک وزارتخانه مستقل عمل می کنند.

یکی از اقدامات خوب وزیر فعلی صلح تغییر برخی ساختارها و روشن شدن جزئیات اصلی فعالیت در این حوزه بود. نمای کلی بخش کسب و کار نشان می دهد که چه میزان فعالیت و شرایط در آن بخش وجود دارد. به عنوان مثال، در حوزه روابط تجاری خارجی، ما باید دقیقا مشخص کنیم که چگونه روابط خود را با بیش از 180 کشور در سراسر جهان تعریف کنیم.

چگونه قراردادهای منطقه ای و تجاری منعقد خواهیم کرد؟ عضویت ما در پیمان هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای چگونه باید هدایت شود؟ نحوه استفاده از ظرفیت و چگونگی ایجاد پیوند بین امنیت ملی و توسعه تجارت. قوانین صادرات و واردات به چه شکلی باشد، علاوه بر اینکه به نفع اقتصاد است، تولیدکننده آسیبی نمی بیند و نیازهای داخلی جامعه به طور کامل تبیین می شود. مشاوران کسب و کار ما چگونه کار می کنند؟ و…

در رابطه با تجربه خارجی نیز باید تک تک موارد را بررسی کنیم. به عنوان مثال کشوری مانند ژاپن چندین وزارتخانه اقتصاد در یک ساختمان دارد، اما کشورهای دیگر به وزارت بازرگانی خود اهمیت ویژه ای می دهند. باید از خود بپرسیم آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر است که تصمیم گرفتیم وزارت بازرگانی را لغو کنیم؟

از سوی دیگر، امروز دولت ایران صاحب شرکت هایی است و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار این شرکت ها قرار داده است. نمی توان وضعیت اقتصادی و تجاری ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت تنها مسئولیت مدیریت و نظارت را بر عهده دارد. آنجا دولت وارد پرونده های اجرایی نمی شود.

* رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
* نوشته شده در وب سایت الف/ چهارشنبه 5 مرداد 1401

دکمه بازگشت به بالا