عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس هرم جمعیتی محاسبه شده در سال 2019، بیشترین تراکم در هرم جمعیت در حال حاضر مربوط به سنین 26 تا 36 سال است.

جمعیت 20 تا 36 ساله (متولدین بین 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. طی سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. (نوزاد تا بیست سال).

در سال های 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و در دوره 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و از سال 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) اضافه شدند. در نتیجه در 26 سال گذشته حدود 18 میلیون جوان از یکی از موسسات آموزش عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه از حدود سال 1375 در ایران رخ داد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال 1380 صورت گرفت.

بیشترین استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را همین جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی کشور در سال 1401، 53 درصد کل جمعیت). از حدود سال 1400 به بعد اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدند. جمعیت بین 20 تا 40 سال این کشور حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

خواسته ها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – به ویژه در دوره آموزش غیر رسمی – با جمعیت بالای 40 سال کشور شکل گرفته و ادامه دارد. انتظارات این جمعیت و انتظارات آنها و نحوه متقاعد کردن آنها به طور طبیعی متفاوت است.

طی سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به کشور مهاجرت کردند که حدود 70 درصد آنها از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. ایران در این مدت بدترین خشکسالی های 50 سال اخیر را تجربه کرد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و همچنین افت شدید سطح آب زیرزمینی در ایران نیز مربوط به این بازه زمانی است. نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند در همین بازه زمانی گزارش می شود. به عبارت دیگر در شهرهای جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که حدود 18 میلیون نفر از آنها در 26 سال گذشته در شهرها یا حاشیه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که در ایران حدود 12 میلیون حاشیه نشین وجود داشته باشد که از این تعداد تقریبا 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش های جامعه ایران با همه تنوع آن به رسمیت شناخته نشود، چالش های آینده پیچیده تر و دشوارتر از چالش های امروز خواهد بود.

6565

دکمه بازگشت به بالا