اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بیهوشی استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی به خوبی شناخته شده نیست.

یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف کتامین می تواند به افراد کمک کند پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. به همین دلیل است که متخصصان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد روش های جدید برای بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به این موضوع می پردازد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روز رسانی این باورها به احتمال زیاد با کاهش علائم افسردگی مرتبط است.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. برعکس، افراد غیر افسرده با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر، باورهای خود را به روز می کنند که به آن تعصب خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در میان افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از اولین تزریق، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به روز رسانی مثبت برخی باورها پس از درمان با کتامین داشتند. این تغییر در به‌روزرسانی باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط است.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی با دارو (کتامین) ممکن است ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا