عمومی

زنان و روز جهانی کوهستان

در ایران فرهنگ دیرینه حضور زنان در صحنه اجتماعی وجود دارد که می توان آن را نقش آفرینی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت خانواده در اموری مانند غذا، چیدمان، برقراری روابط خانوادگی و… دانست. پس انداز و الگوهای خرج کردن به گفته مرتضی فرهادی، انسان شناس برجسته، این حضور فعال که ناشی از تلفیق حس مادری با خرد معطوف به رفتار اقتصادی دوراندیشانه بود، به گونه ای بود که تعدادی از مورخان از مناطقی مانند ری به عنوان مکان هایی که زنان بر آنها حکومت می کردند یاد می کنند. مردان تأثیر این حضور مؤثر زنان را می توان در فرهنگ طنز عامیانه و کنایه های گفتاری ایرانیان مشاهده کرد که نشان می دهد مردان در بسیاری از امور مطیع زنان هستند.

در میان قبایل تپه‌های ایران، زنان به کارهایی چون شیردوشی، تولید لبنیات، پخت نان و غذا، جمع‌آوری گیاهان و رنگدانه‌های خوراکی و دارویی، پشم‌ریسی، ایجاد طرح‌های ذهنی شگفت‌انگیز برای پارچه‌های دست‌بافت، ساخت قالی و قالی، حمل کودکان مشغول می‌شوند. ، آموزش کودکان و تشکیل انواع تعاونی ها برای پیشبرد امور اجتماعی نقش بسزایی دارد.

این حضور پررنگ و دلسوزانه موجب احترام عمیق زنان و تعهد مردان شد که یکی از آنها وظیفه ای است که مرد با استفاده از نیروی بدنی خود در دفاع از ناموس با غیرت به عهده می گیرد. در بین عشایر ما مثلا در میان قشقایی ها که ریشه دارترین جلوه های فرهنگی تمدن ایرانی را دارند، زنان هم از نظر نقش آفرینی در امور روزمره و اقتصادی و هم از نظر رنگ دادن به محیط و خلق. هیجان در فضای زندگی (مثلاً با لباس) موهای رنگارنگ و جذاب یا شادی در مراسم عقد و غیره آنها را دارای جایگاهی است که نمی توان آنها را مظلوم مرد دانست و یا از حقوقی که مردان دارند محروم دانست. اگر تبعیض علیه زنان وجود دارد، بیشتر ناشی از تحمیل فرهنگ رسمی جدید و تحمیلی است.

در جنبش جهانی محیط زیست، زنان نقش موثری در راه اندازی کمپین های جدی (مانند کار راشل کارسون علیه استفاده گسترده از سموم شیمیایی) و حفاظت از محیط زیست، آموزش کودکان و کار مطبوعاتی داشته اند. در محیط کوهستانی هر روز شاهد زنان بیشتری هستیم که علاوه بر فعالیت های ورزشی، فرهنگ حفاظت از کوهستان را ترویج می کنند و همچنین سعی در تغییر معرفی های اجباری و رسمی در حوزه زندگی اجتماعی دارند.

*فعال محیط زیست

4747

دکمه بازگشت به بالا