استانی

توبیخ دستگاه‌های غایب در جشنواره شهید رجایی اصفهان

به گزارش مجله زنده خبری از اصفهان، سید رضا مرتضوی در آیین بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی، شهادت شهید سید رضی موسوی را تسلیت گفت و اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی با ماموریت ارزیابی عملکرد ادارات کشور مانند مسابقه ای تعریف شده تا خدمت رسانی در استان و کشور را بررسی کند.

وی افزود: جشنواره شهید رجائی یک میدان ارزیابی و گزارش نوع و کیفیت خدمت رسانی به مردم و دستگاه اداری است.

استاندار اصفهان در خصوص تاخیر به وجود آمده در این جشنواره بیان داشت: تاخیر به وجود آمده به این دلیل بود که این جشنواره مأموریت مهمی بود و با شرایط پرکاری دولت همزمان شده بود و ما اصرار داشتیم تا با حضور معاونت اجرایی برگزار شود.

وی ادامه داد: اصل تکریم و قدردانی و معرفی الگوها در مسیر حرکت جامعه یک امر بسیار پسنده و برخواسته از تعالیم مکتبی است.

مرتضوی بیان داشت: حرکت رو به جلو در عین حال مساوی نبودن و برابر نبودن فضایل انسانها حتی در دو روز از معارف اسلامی ما است که ما از قرآن آموختیم که باید در روزمره باید حواسمان باشد جهت گیری اعمال ما را به کدام سو میبرد.

وی اضافه کرد: در مسیر حرکت کار کنیم که در فضایل مومنانه افزوده شود، مأموریت اداری ما بخشی از این رویکرد است ما می توانیم در مسئولیت خود بدون توجه به این وظایف راهبردی کار کنیم یا می توانیم توکل، صبر، استقامت، دانش، ظرفیت، تخصص، خیر خواهی، تدبیر، نظم، انضباط و بلند همتی را به عنوان الگو حرکت قرار دهیم.

مرتضوی تاکید کرد: غیر از اینکه الگو را معرفی کنیم، در ترویج فضائل تاکید داریم و باید دید از این جلسه تا سال آینده چقدر در ترویج آن کار کردیم، زیرا نتیجه حرکت هماهنگ باید خیرخواهانه باشد.

وی گفت: چند دستگاه در فرایند ارزیابی شرکت نکردند که ما از آنها بازخواست می کنیم اگر دلیل عدم حضورشان قانع کننده نبود، توبیخ می شوند زیرا اجازه نداریم که در مسیر خدمت رسانی جلوی ارزیابی از خودمان را بگیریم؛ ما در قبال مردم مسئولیت داریم، حداقل کاری که در مسیر ارزیابی می توان انجام داد در قالب جشنواره شهید رجایی در حال انجام است.

استان اصفهان جزو ۵ استان اول کشور

استاندار اصفهان از ادارات خواست به ارزیابی اهتمام داشته باشد و نکاتی که موجب ارتقای کیفیت و کمیت دستگاه تاثیر دارد را رعایت کنند و در ادامه بیان کرد: در فرایند ارزیابی از استان انجام شده استان اصفهان در سطح عالی در پنج استان اول قلمداد شده است که مرهون زحمات و نتیجه یک سال تلاش در دستگاه های خدمات رسان در حوزه های مختلف است.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا