استانی

هزینه‌کرد هدفمند اعتبارات بنیاد در راستای جریان‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی

رئیس بنیاد ملی نخبگان هزینه‌کرد هدفمند اعتبارات بنیاد در راستای جریان‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی را خواستار شد و تاکید کرد:
عزم بنیادهای استانی باید ایجاد همگرایی و تعامل با بخش‌های مختلف استان‌ها، برای حمایت فعال و عملگرایانه از جریان نخبگانی و پذیرش نظرات آنان در مهم‌ترین مسائل استان باشد.

به گزارش مجله زنده خبری، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در سی و هفتمین نشست بنیادهای نخبگان استانی با اشاره به مأموریت و رسالت اصلی این بنیاد مبنی بر ایجاد فضایی برای ارتباط جامعه نخبگانی با بدنه حکمرانی به منظور حل مهم‌ترین مسائل کشور به دست نخبگان تمامی اقشار جامعه، گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری نیز که گفت‌وگوی بسیار خوب و سازنده‌ای صورت گرفت و ایشان نکات دقیق و راهگشایی را معطوف به بنیاد نخبگان و تعریف نخبگی بیان داشتند، خدمت ایشان هم عرض کردم که بنیاد ملی نخبگان از یک‌ نهاد صنفی صرفا متمرکز بر خواست‌های مادی نخبگان به یک‌ نهاد مردمی برخاسته از نخبگان برای نقش آفرینی مستقیم آنان تبدیل شود. اکنون اما نگاه غالب به بنیاد به نخبگان در حد انجمن صنفی است و نخبه‌ها هم صنفی مانند سایر صنوف که تافته‌ای جدابافته نسبت به سایر جامعه هستند، نگریسته می‌شود؛ نگاهی که صحیح نیست و یک فرد، فارغ از هر شغل، سطح تحصیلات و جایگاه اجتماعی، بر اساس میزان تاثیرگذاری‌اش در حل مسائل راهبردی، پیشرفت و اثربخشی مطلوب به عنوان نخبه شناخته می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که بنیاد ملی نخبگان به یک‌ تحول ساختاری، ماموریتی و عملیاتی نیاز دارد تا دوباره به مأموریت و رسالت اصلی خودش بازگردد، ادامه داد: بنیاد نخبگان در ابتدا قرار بود نهادی برخاسته از جامعه نخبگانی باشد که حرف‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای نخبگانی را به گوش بدنه حکمرانی برساند، اصلاً به همین علت بود که رئیس بنیاد ملی نخبگان، ابتدا معاون اول رئیس جمهوری و بعدا معاون علمی رئیس‌جمهوری تعیین شد، زیرا نیاز بود یک فرد از بدنه هیات دولت، راهکارها و نظرات برآمده از جامعه نخبگانی را به حوزه حکمرانی و اجرا پیوند بدهد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: این تغییر نگاه باید در بنیاد دیده بشود. خوشبختانه مسؤولان بنیاد کمر همت بسته‌اند و عزم خود را جزم کرده‌اند که این اتفاق بیفتد و رؤسای بنیادهای استانی باید در این عرصه جدی اقدام کنند و انتظار داریم این تحول رویکردی را در برنامه‌هایشان اعمال کند.

وی با تاکید بر این‌که منابع بنیادهای استانی باید مصروف ایجاد جریان‌های بزرگ و محوری شود، تصریح کرد: بودجه بنیاد ملی نخبگان اگرچه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، اما این منابع همچنان برای حمایت‌های مستقیم مادی از نخبگان، محدود هستند و خرد کردن این منابع به اعداد اندک و تعداد زیاد، نمی‌تواند اثرگذار باشد. از سویی دیگر، تخصیص اعداد بسیار بزرگ در توان کشور نیست و بر همین اساس، منابع موجود باید هوشمندانه و هدفمند، صرف موضوعات جریان‌ساز شوند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: بودجه این بنیاد متناسب با صرف شدن برای اعطای مستقیم به یک سری افراد یا طرح‌های کوتاه‌مدت نیست و بخش قابل توجهی از آن باید برای جریان‌سازی و به عنوان اهرم اجرای یکسری برنامه‌های مهم اثرگذار و راهبردی صرف شود؛ برنامه‌هایی که زمینه‌ساز حمایت از چند نخبه یا اجرای چندین طرح مهم و حل کننده مسائل کشور باشد. این منابع، پرکننده شکاف‌ها است و باید با پای کار آوردن سایر دستگاه‌ها، امکان پیوند و همراه‌سازی و هماهنگ‌سازی را انجام دهد.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به این‌که عزم بنیادهای استانی باید ایجاد همگرایی و تعامل با بخش‌های مختلف استان‌ها، برای حمایت فعال و عملگرایانه از جریان نخبگانی و پذیرش نظرات آنان در مهم‌ترین مسائل استان باشد، افزود: بنیاد استانی باید به جای خرد کردن منابع با اعداد ناچیز و توزیع بین افراد، بخش‌های اصلی و اثرگذار استانی را پای کار بیاورد و ‌در قالب طرح‌های مشارکتی اثرگذار با تجمیع این سرمایه‌ها ظرفیت نخبگانی را در مسیر حل مهم‌ترین مسائل استان به کار ببندد. بسیاری از طرح‌ها حمایت از جنس پشتیبانی توسعه طرح‌های راهبردی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری هیات اندیشه‌ورز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در رویکرد جدید بنیاد، گفت: یکی از اقداماتی که متناسب با رویکرد جدید بنیاد است، شکل‌گیری هیات‌های اندیشه‌ورزی، برگزاری نشست‌های هم اندیشی، برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد تعامل بین جامعه نخبگان هر استان است.‌ بنیاد نخبگان استانی می‌تواند با انگیزه بالا همه بخش‌های استانی را ترغیب و سر خط کند و در قالب یک کار قرارگاهی و جهادی، تمامی ظرفیت‌های نخبگانی، مادی و زیرساختی استان را در مسیر توسعه و پیشرفت، جهت ببخشد.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، وی با اشاره به نقش جهت‌دهی و مسیرسازی بنیادهای نخبگان استانی، گفت: مهم‌ترین کار، تعریف یک جهت و هدف مشخص از یک سو و تغییر جهت بردارهای کوچک به سوی این هدف است، طوری که جمع این بردارها یک کار بزرگ را شکل بدهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا