استانی

یاریگران اجتماعی نقطه عطف رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی مناطق هستند

به گزارش خبرگزاری مجله زنده خبری از اصفهان،محمد صیرفی نژاد در اجتماع«یاریگران اجتماعی» منطقه ۱۰ اظهار کرد:با کمک یاریگران اجتماعی می خواهیم نگاه متفاوت به زیست بوم محلات داشته و بدانیم زیر پوست شهر چه می گذرد تا شرایط را برای  فعالیت فرهنگی و  اجتماعی بیشتر آماده کنیم. 

 وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۰ یکی از مناطق وسیع و گسترده با ۲۵۰ هزار نفر و ۱۲ درصد جمعیت است، افزود:این منطقه پتانسیل مختلف و تنوع فرهنگی زیادی دارد، زیرا  ۱۰۰ مسجد و ۵۳ مرکز فر هنگی،۶ امام زاده، ۲۵ مرکز فرهنگی ورزشی وابسته به شهرداری و ۱۷ محله دارد که زیست بوم فرهنگی متفاوت از منطقه حصه گرفته تا دشتستان را در بردارد. 

 مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد:برگزاری این جلسات به منظور همگرایی منطقه است و یاریگران اجتماعی نقطه عطف طرح مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی منطقه هستند تا بتوانیم با یک ادبیات مشترک رویدادهای خوبی را برای مردم منطقه رقم بزنیم.

 آسیب های اجتماعی و مشکلات ۲۰۰ محله شهر اصفهان احصاء شده است. / انتهای خبر فاطمه اکبری 

دکمه بازگشت به بالا