تورم تولیدکننده برق کم شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فروردین ماه سال جاری در هر سه حوزه تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه کاهش داشته است.

به گزارش مجله زنده خبری، طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فروردین ماه سال جاری  ( بر مبنای سال پایه 1395) ۳۲۹.۴ محاسبه شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

بر اساس این گزارش، در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۵ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد افزایش دارد. در ماه مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۱.۲ درصد، ۳.۹ درصد و ۷.۰- درصد بوده است.  

تورم تولیدکننده برق کم شد

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فروردین ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۴۳.۰ درصد)، معادل ۳۴.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۸.۷ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴.۶ درصد، ۷.۷ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده است.

تورم تولیدکننده برق کم شد

کاهش تورم سالانه

در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳  نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۴.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۹.۸ درصد)، ۵.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴۵.۶ درصد، ۴۴.۴ درصد و ۴۳.۵ درصد است.

تورم تولیدکننده برق کم شد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا