کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی چرخه انتخابی ۳وزن المپیکی را اعلام کرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این چرخه در ادامه چرخه انتخابی کشتی فرنگی و بر اساس حضور کشتی گیران در تورنمنت رنکینگ مجارستان (خردادماه سال ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

شرایط انتخابی وزن ۶٠ کیلوگرم: (آقایان مهدی محسن نژاد و امیررضا ده بزرگی)

١. هر کدام از دو کشتی گیر مدال طلا کسب کنند، ملی پوش این وزن خواهند شد.
٢. در صورت عدم کسب مدال طلا، برنده یک رقابت رو در رو، ملی پوش این وزن را تعیین خواهد کرد.

شرایط انتخابی وزن ۶٧ کیلوگرم: (آقایان محمدرضا گرایی و سعید اسماعیلی)

١. هر کشتی گیری که مدال طلا کسب کند، ملی پوش این وزن خواهد بود.

٢. در صورتی که گرایی مدال نقره و اسماعیلی مدال برنز بگیرند، طبق چرخه انتخابی تیم ملی، گرایی ملی پوش این وزن خواهد شد درحالت عکس، برنده یک رقابت رو در رو، ملی پوش را تعیین می کند.

۳. در صورتی که هر دو کشتی گیر مدال برنز بگیرند، گرایی به یک پیروزی و اسماعیلی به دو پیروزی در رقابت رو در رو نیاز دارند.

۴. در صورتی که اسماعیلی موفق به پیروزی بر گرایی شود و به مدال نقره برسد و گرایی نیز صاحب مدال برنز شود، پس از ۳۰ دقیقه یک کشتی بین این دو برگزار و نفر برنده ملی پوش این وزن خواهد شد.

۵. در صورتی که اسماعیلی مدال کسب نماید و گرایی مدال نگیرد، اسماعیلی ملی پوش این وزن خواهد شد.

شرایط انتخابی وزن ٧٧ کیلو:

با عنایت به محرومیت و تعلیق آقایان محمدعلی گرایی و محمدرضا مختاری و در راستای گزینش شایسته ترین ظرفیت های فنی منطبق بر عدالت، نظر به ارزیابی فنی مثبت کادر فنی در خلال اردوی آماده سازی، چرخه انتخابی این وزن به صورت زیر خواهد بود:

۱. گرایی و مختاری به تورنمنت مجارستان اعزام خواهند شد. اگر کشتی گیری مدال طلا کسب کند، طبق چرخه، رقابت انتخابی درون اردویی بین این کشتی گیر و امین کاویانی نژاد برگزار خواهد شد. کاویانی نژاد به یک پیروزی و حریف وی به دو پیروزی در این مسابقه نیاز دارند.

با توجه به بازه زمانی کوتاه تا رقابت های المپیک پاریس( ۴۵ روز) مقرر گردید تاریخ رقابت مرحله نهایی سوم تیرماه در محل کمپ تیم های ملی خواهد بود.
نکته مهم: چنانچه حالتی خارج از موارد فوق الذکر اتفاق بیافتد، کادر فنی تصمیم گیرنده خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا