عمومی

بیست و چهارمین نشست «یکشنبه های الگونمایی» برگزار می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، یکشنبه‌های الگونمایی در بیست و چهارمین نشست خود با حضور امیر عباسزاده پهلوان برای معرفی اقدامات شاخص و ابتکارات میدانی در یکشنبه‌های الگونمایی با موضوع عفاف و حجاب در خراسان رضوی می‌پردازد.

در بیست و چهارمین نشست یکشنبه‌های الگونمایی راهکارهای عملیاتی برای کنش گری افراد دغدغه مند در حوزه عفاف و حجاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکشنبه‌های الگو نمایی محفلی برای روایت الگوهای موفق حلقه‌های میانی و گروه‌های فعال مردمی در موضوعات و عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

از مشخصه‌های اصلی حلقه‌های میانی آن است که اضافه بر کنشگری خود، در پی انتقال دانش و تجربه به دیگر ظرفیت‌های مردمی و به میدان آوری آنان به میدان کنشگری یا به عبارتی تکثیر این الگوها در طریق حل مساله است.

یکنبه‌های الگو نمایی فرصتی است تا دیگر فعالان فرهنگی اجتماعی این امکان را پیدا کنند تا الگوی (نوع و نحوه) فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

این اشتراک اطلاعات میان فعالین فرهنگی موجب گردآوری مجموعه‌ای از ایده‌ها، طرح‌های موفق میدانی و تهیه بانک اطلاعاتی از اقدامات میدانی مؤثر فعالین فرهنگی است تا ضمن اطلاع از اقدامات یکدیگر و از دانش و تجارب یکدیگر بهره ببرند.

دکمه بازگشت به بالا