استانی

قلم دانشجوی اثرگذار تسهیل‌گر حل مسائل کلان ملی

دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی در یادداشتی به آنا؛

قلم دانشجوی اثرگذار تسهیل‌گر حل مسائل کلان ملی

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، فاتح قله های برجسته علمی و عملی است و با بصیرت و شناخت دقیق نیازمندی های کشور در مسیر فتح قله های برجسته علمی و عملی گام برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمود کمال آرا دانشجوی برگزیده بخش سیاسی جشنواره نشریات دانشجویی کشور و قائم مقام دبیر انجمن علمی روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به خبرگزاری آنا، ویژگی‌های ده گانه دانشجوی تراز و اثرگذار در سطح ملی و بین المللی را شامل؛ عامل به تکلیف علمی در فضای رسانه ای، اشراف به تمام سلایق و سطوح جامعه، کلی نگر جهت حل مسائل ملی، پیشتاز در تحقق عدالت اجتماعی، عدم خودبرتربینی و تلاش در جهت وحدت و تقریب، رایزن و واسط علمی فی مابین ملت و دولت، محرک جامعه، فاتح قله‌های علمی و عملی، مبارز پیشگام در برابر هژمونی فساد و در نهایت به عنوان برگزیده مردم می‌داند که در متن زیر به آن اشاره کرده است: 

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی علاوه بر اثرگذاری در محیط دانشگاه، وظیفه‌ی عمل به تکلیف علمی در فضای رسانه‌ای را دارد. اگر در تعبیری سیاسی، رسانه را به عنوان میدان سایه در جهت دهی افکار عمومی نام ببریم، بیراهه نگفته ایم. امروز رسانه همانند میدان، نیاز به مقاومت و ایستادگی دارد و این مهم بدون آگاهی سیاسی و علمی امکان ناپذیر است؛ لذا دانشجوی تراز و روشنفکر با قلم آگاهسازانه‌ی خود در بحران‌های رسانه‌ای و جنگ‌های ترکیبی، همانند یک امدادگر دوره دیده می‌تواند نجات دهنده‌ی آسیب پذیران و آسیب دیدگان این فضای بدون مرز باشد.

 دانشجوی اثرگذار دانشجویی است که با بکارگیری ابزاری که در اختیار دارد فاصله‌ی فی مابین ملت و دولت را کاهش دهد. به این معنا که یک دانشجوی فعال رسانه‌ای هم توانایی مطالبه گری خواسته‌های مردم از مسئولان را داشته باشد و هم به عنوان یک رایزن و واسطه‌ی علمی و پژوهشی، می‌تواند شکاف‌های موجود در بین این دو مولفه را با بینش و بصیرت بی اثر کرده و تا حد زیادی از بین ببرد.

دانشجوی اثرگذار و مطالبه گر، دانشجویی است که تمام سلیقه‌ها را به رسمیت بشناسد و مشکلات را از پایین‌ترین سطح جامعه رصد و بررسی کند تا بتواند ضمن بررسی میدانی، گزارش سیاستی مناسبی را در چارچوب یافته‌های علمی خود به لاهیه‌های بالایی منعکس کند. در واقع یک دانشجوی اثرگذار باید از پوسته‌ی خود جدا شود و به آنچه در کلاس‌های درس یادگرفته بسنده نکند و برای انعکاس آموخته‌های خود وارد میدان شود.

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، کلی نگر است. این بدان معنانیست که به جزئیات جامعه و محیط خود نمی‌پردازد، بلکه بجای سطحی نگری و مطالبات ناچیز، به آرمان‌های بزرگ و نتایج ملی و جهانی می‌اندیشد. دانشجوی فعال در سطح یک دانشکده و یا یک دانشگاه شاید به برخی نتایج دسترسی پیدا کند، اما پیشرفت وحل مسائل ملی را در گرو اندیشیدن در سطوح ملی می‌داند.

دانشجوی اثرگذار دانشجویی است که خصوصیات ممتازی در عدالت اجتماعی دارد. حال این مهم چه در سطح علمی و آموزشی که در آن ایفاء نقش می‌کند قابل بررسی و اعمال اثر می‌باشد و چه در محیطی خارج از دانشگاه و یا فضای آموزشی قابل کنش و اثرگذاری است. پر واضح است در رویداد‌های حساسی که در دهه‌های اخیر چه در موضوعات داخلی و چه در موضوعات منطقه‌ای و جهانی شاهد بوده ایم، زمانی گوش رسانه‌ها و به تبع آن سیاستمداران و سیاست نویسان تیز شده است که دانشجویان در صف اول حمایتی برای تحقق عدالت ایستاده اند. 

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، دانشجویی است که ضمن تقویت عقاید خود، هیچگاه وحدت و تقریب را در موضوعات دینی فراموش نکند. خودبرتربینی و نگاهی آپارتاید به سایر اقشار، تشکل ها، جناح‌ها و دیگر عناصر فعال در جامعه باعث می‌شود تا دانشجو خود را از اثرگذاری مضاعف و بی حد و مرز محروم سازد؛ لذا تقوا و جهان بینی، مرز‌های ماموریت دانشجو را از کلاس درس به پهنای سایر ملل می‌رساند.

دانشجوی اثرگذار دانشجوی محرک است. دانشجوی محرک با استدلال و منطق و همچنین امید و نشاط برای اصلاح امور و رفع مشکلات در فضای اجرایی و رسانه‌ای قدم می‌گذارد و پیگیر نفوذ عقلانیت در روند اجرایی کشور است. دانشجوی مایوس و ناامید، عنصری غافل و در مواقعی هزینه ساز می‌باشد. از این جهت که هم ناامیدی در جامعه تزریق کرده و در جریان‌های اجتماعی هزینه تراشی می‌کند و از همه مهمتر از ظرفیت بی بدیل خود برای تحول و حرکت به سمت پیشرفت غفلت کرده است.

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، فاتح قله‌های برجسته علمی و عملی است. دانشجوی تراز انقلاب اسلامی با بصیرت و شناخت نیازمندی‌های کشور، در مسیر فتح قله‌های برجسته علمی و عملی گام برمیدارد. هرچند باید در نظر داشت که در فتح قله‌های علمی و عملی، یک هوشیاری و حساسیتی نهفته که اگر کمی لغزش در نگرش آن ایجاد شود امکان سقوط بجای صعود وجود دارد. لذ دانشجوی تراز انقلاب اسلامی وظیفه‌ی موضع گیری بجا و بموقع در ماموریت‌های علمی و عملی را دارد.

دانشجوی اثرگذار دانشجویی است که خود را برگزیده مردم بداند. دانشجوی اثرگذار باید بدرستی از آنچه که در اختیارش گذارده شده بهره ببرد و سرمایه‌ی ملی را که از وجود مردم به او رسیده در جهت حل مسائل کشور بکارگیرد. دانشجو نماینده مردم در سطوح علمی و عملی جامعه است و او می‌تواند با اثرگذاری در سیاست گذاری کلان کشور و ترسیم وظایف آینده مسئولین بر اساس مطالبات عمومی، آینده روشنی را برای موکلین خود فراهم کند. 

دانشجو تراز انقلاب اسلامی، مبارز پیشگام در برابر هژمون فساد است. دانشجوی تراز انقلاب اسلامی و نیز تشکل‌های دانشجویی و همینطور رسانه‌های دانشجویی، نقطه کانونی مبارزه در برابر هژمون فساد هستند. دانشجویی که برای فسادستیزی کنشی نداشته باشد، پیشگامی خود را در سایر مطالبات عمومی از دست می‌دهد و بدنه‌ی جامعه او را در سایر صفوف مطالبه گری نخواهد پذیرفت. دانشجوی تراز انقلاب اسلامی امنیت و عزت اجتماعی را در گرو ایستادگی و فروپاشی هژمونی فساد می‌نگرد.

دکمه بازگشت به بالا