اقتصادی

آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران

سومین جلسه شورای عالی کار با مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تاکنون نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق را مطرح کرده اند.

به گزارش مجله زنده خبری، سومین جلسه افزایش دستمزد ساعتی پیش با حضور معاون وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایان آغاز شد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد افزایش در سایر سطوح دستمزد بود که مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد نگهداری به اضافه 33 درصد افزایش دادند. که حدود 12 میلیون تن است.

پس از جلسه، گروه کارفرمایان نرخ پیشنهادی را تغییر دادند و پیشنهاد افزایش 35 درصدی دادند. مذاکرات و چانه زنی برای نرخ های پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمالاً امشب درصد افزایش حقوق ها اعلام می شود.

با توجه به اینکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایان به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت و به دوشنبه شب موکول شد.
این کارگروه در دومین جلسه دستمزد بر پیامدهای لغو ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد.
کارکنان امیدوارند برای درک بهتر، ارقام پیشنهادی امشب نمایندگان کارفرما، مطابق با ماده 41 قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد.
اگر امشب نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسند، روز چهارشنبه جلسه دیگری برای نزدیک شدن دو طرف برگزار می شود.
به گزارش مجله زنده خبری، حداقل دستمزد کارگران طبق قانون کار هر ساله بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود و در سال های اخیر حداقل دستمزد بالاتر از تورم برای حفظ کارگران تعیین شده است. معیشت
کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت خانوارهای کارگری را 8 میلیون و 972 هزار تن تعیین کرد.
ادامه می دهد

دکمه بازگشت به بالا