بین المللی

نظر مردم ایران درباره جنگ اوکراین چیست؟

به گزارش مجله زنده خبری، مرکز تحقیقات افکار عمومی دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفند 1400 نظرسنجی ملی برای ارزیابی نگرش ایرانیان به جنگ روسیه و اوکراین انجام داد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان 18 سال به بالا ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور با تعداد نمونه 2088 نفر می باشد.

از پاسخ دهندگان پرسیده شد: «چقدر اخبار جنگ روسیه و اوکراین را دنبال می کردید؟» 37.9 درصد از پاسخ دهندگان اصلا اخبار جنگ روسیه و اوکراین را دنبال نمی کردند. 27.6 درصد درصد پایین، 20.3 درصد درصد بالا یا بسیار بالا و 14.1 درصد تا حدودی جنگ روسیه و اوکراین را دنبال کردند.

نظر مردم ایران در مورد جنگ اوکراین چیست؟

غربی ها برای منافع خود از اوکراین حمایت می کنند

از پاسخ دهندگان پرسیده شد: “برخی می گویند غربی ها برای منافع خود از اوکراین حمایت می کنند، در حالی که برخی دیگر می گویند از حقوق بشر حمایت می کنند.” «با کدام یک از موارد زیر موافق هستید؟» 53.2 درصد از پاسخ دهندگان آشنا به جنگ معتقدند که غربی ها برای منافع خود از اوکراین حمایت می کنند، 20.6 درصد معتقدند که غربی ها در دفاع از حقوق بشر از اوکراین حمایت کرده اند و 23.5 درصد فکر می کنند که سؤال این است ناآگاه بوده و 2.8 درصد از پاسخگویان به آن پاسخ نداده اند.

آیا ایرانیان نگران عواقب جنگ روسیه و اوکراین هستند؟

از شهروندانی که از جنگ روسیه و اوکراین اطلاع داشتند، پرسیده شد: «چقدر نگران عواقب احتمالی این جنگ برای ایران هستید؟» در مجموع 47.9 درصد از کسانی که به نوعی از اخبار جنگ روسیه و اوکراین مطلع هستند. اصلاً نگران عواقب جنگ برای ایران نیستند یا کمی نگران آن هستند، 8.3 درصد می گویند که تا حدودی احساس نگرانی می کنند و در مجموع 39.7 درصد بسیار یا کاملاً نگران هستند که جنگ روسیه و اوکراین عواقب بدی داشته باشد. برای ایران

نظر مردم ایران در مورد جنگ اوکراین چیست؟

واکنش ایران به جنگ روسیه و اوکراین چگونه خواهد بود؟

از شهروندان پرسیده شد: «به نظر شما ایران باید به جنگ روسیه و اوکراین چه واکنشی نشان دهد؟» اکثر پاسخ دهندگان، 64.5 درصد، معتقدند که ایران باید در مقابل جنگ روسیه و اوکراین بی طرف بماند. 14 درصد گفتند که ایران باید از اوکراین حمایت کند. در مقابل، 6.6 درصد معتقدند ایران باید از روسیه حمایت کند. همچنین 15 درصد از پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ نداده و نظر خاصی ندارند.

نظر مردم ایران در مورد جنگ اوکراین چیست؟

311311

دکمه بازگشت به بالا