سلامت و تندرستی

موفقیت طرح “پزشک خانواده” در همدان

مجله زنده خبری/ همدان ابن سینا معاون فنی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده شکست خورده است، گفت: به عنوان فردی که سال ها متخصص بودم و اولین قراردادم را به عنوان پزشک خانواده در سال 84 امضا کردم. من به عنوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان معتقدم خانواده موفقی هستند.

دکتر علی عطایی در گفت وگو با مجله زنده خبری، با بیان اینکه طرح پزشک خانواده از نظر هزینه برای مردم مفید است، اظهار کرد: طرح پزشک خانواده شاید صددرصد به اهداف مورد نظر نرسیده باشد اما در ارائه پزشک موفق بوده است.

وی افزود: طرح پزشک خانواده طرحی است که در تامین زیرساخت ها، نیروی انسانی، ساختار و افزایش شاخص های سلامت و مراقبت های اولیه و ارائه خدمات به شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها موفق است.

عطایی با بیان اینکه با اجرای طرح پزشک خانواده در مراکز روستایی، شهری و شهری و شهرهای زیر 20 هزار نفر تعداد پزشکان و دندانپزشکان پیشرفت چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر مراکز ما دارای پزشک و ماما هستند. کادر مورد نیاز تامین شده و داروهای لازم در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی گفت: برای طرح پزشک خانواده 239 پزشک نیاز بود که به همین تعداد پزشک در مراکز داریم که 165 ماما بودند و بیش از این یعنی 167 نفر جذب کردیم و خوشبختانه موفق شدیم پرستار، دندانپزشک را تامین کنیم. و آزمایشگاه ها

عطایی بیان کرد: در کنار بهسازی و تجهیز مراکز در حوزه بهداشت و درمان کارهایی برای ارتقای عملکرد و مراقبت از مادران باردار، کودکان و مدارس روستاها انجام شده و قرار است در مراکز شهری نیز انجام شود. مؤثرتر است.» از قبل برای مؤثر بودن پزشک خانواده خود برنامه ریزی کنید.

وی ادامه داد: چاره ای نداریم جز اینکه نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده را اجرا کنیم تا در خارج از دنیا حرفی وجود نداشته باشد و اگر اشکالی در طرح وجود دارد باید برطرف شود. به دلیل عدم اجرا در شهر و وجود دوگانگی ناقص ساخته شده است.

معاون فنی معاونت بهداشتی همدان گفت: گاهی منابع مالی و سرانه مالی این طرح کم است که با ارتقای سرانه و همچنین با انجام سرانه شهری و سطح دو و اجرای نظام ارجاع می توان خدمات بهتری ارائه کرد. مراکز بهداشتی و درمانی هر گونه خلأ در این طرح به بیمارستان ها رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود ماما و حتی وجود ماما بیکار گفت: تاکنون در اجرای طرح پزشک خانواده مشکلی با کمبود پزشک نداشته ایم اما گاهی در مواقعی مانند تاج شهر، این طرح انجام می شود. دکتر قرارداد را فسخ می کند.

عطایی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بهترین ها در پرداخت حقوق پزشکان است، بنابراین طبق فرمول 80 درصد حقوق و پرسنل طبق برنامه ماهانه کشوری و کشوری و 20 درصد مابقی بر اساس برنامه نظارت و بازنگری اجرا هر سه ماه یکبار.

وی با اشاره به همکاری 239 پزشک در طرح پزشک خانواده و حتی تعدادی از آنها در محیط کار، گفت: خوشبختانه از نظر امکانات درمانی مشکلی نداریم به طوری که 436 قلم داروی ضروری برای بیماران تهیه کرده ایم.

عطایی در خصوص جذب 102 پرستار در طرح پزشک خانواده گفت: خدمات دارویی در تمامی مراکز روستایی و شهری – روستایی ارائه می شود به طوری که 99 داروخانه در مراکز مستقر و 28 داروخانه توزیع شده است.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تعداد مراکز مجری طرح پزشک خانواده را اینگونه برشمرد: تعداد مراکز شهری 79 مرکز، مراکز شهری – روستایی 45 مرکز، پرستاری 14 مرکز و مراکز دندانپزشکی فعال هستند. 62.

وی با اشاره به همکاری 65 دندانپزشک در طرح پزشک خانواده گفت: 35 پرسنل آزمایشگاهی داریم بنابراین در هر شهر یک مرکز به عنوان آزمایشگاه مرکزی اصلی داریم و در مراکز شهری- روستایی و روستاهای بزرگ آزمایشگاه فعال است. “

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا