اقتصادی

احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور

بر اساس این گزارش شفاف، تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده، تامین برق با استفاده از ژنراتورهای تا ظرفیت 25 مگاوات است که قابل نصب در نقاط مصرفی یا اتصال به شبکه توزیع با امکان بهره برداری مستمر در جهت تامین برق با در نظر گرفتن خصوصیات محیطی می توان از آنها در مراکز مختلف استفاده کرد.

بر اساس این تعریف، مجموعه ای از دستگاه ها یا تأسیسات تولید برق که از نظر فنی امکان اتصال به شبکه توزیع محلی را دارند و ظرفیت تولید عملی آن ها در نقطه اتصال به شبکه توزیع از ۲۵ مگاوات تجاوز نمی کند، مولدهای کوچک نامیده می شوند.

کاهش آلودگی بیش از حد استاندارد نسبت به نیروگاه های بزرگ، نیروگاه های با راندمان بالاتر از میانگین راندمان نیروگاه های حرارتی شبکه و نزدیکی به نقطه مصرف، علاوه بر تامین برق، از مزایای نیروگاه های کوچک است. نیروگاه ها نیروگاه ها که باعث افزایش استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بخش خصوصی در کشور می شود

بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر، پس از ابلاغ دستورالعمل توسعه ژنراتورهای کوچک در سال 1386، توسعه ژنراتورهای کوچک در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفت و در حال حاضر 275 نیروگاه به بهره برداری رسیده است. عملیات در کشور

سال گذشته تولید نیروگاه های کوچک بیش از 2 درصد برق کشور را تامین کرد و این کمک خوبی برای عبور از پیک تابستان و شرایط سخت زمستانی در سال 1400 بود اما با استفاده از 76 مگاوات ظرفیت جدید از ابتدا. در سال جاری، حداکثر تولید ناهمزمان نیروگاه های حرارتی کوچک در تابستان به بیش از 1200 مگاوات رسید.

بر این اساس توسعه مولدهای حرارتی کوچک با توجیه فنی و اقتصادی با سازوکارهای حمایت از این تجارت با خرید تضمینی و امکان ترانزیت برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه ها با صنایع شرکت توانیر دنبال می شود. که در حال حاضر قرارداد خرید 800 مگاواتی تضمینی با نیروگاه ها دارد، در مرحله ساخت و ساز می باشد.

علاوه بر قانون برنامه ششم و در راستای توسعه هدفمند این ژنراتورها، اعلام عمومی نقاط اولویت به همراه توان مورد نظر در مناطق مختلف کشور با توان کل 2700 مگاوات در کشور است. . و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این نقاط توسط شرکت های توزیع برق منطقه ای و توزیع برق در حال انجام است.

همچنین شرکت های برق مایل به همکاری و حمایت از احداث نیروگاه های خودکفا به ویژه توسط صنایع هستند تا با افزایش ظرفیت تولید در نقاط مصرف، از مزایای این گونه ژنراتورها بیش از پیش استفاده شود.

این گزارش نشان می دهد که دولت سیزدهم در شرایط اختلاف نظر حدود 20 هزار مگاوات کار خود را آغاز کرد که وزارت نیرو با تدوین و تبیین برنامه 100 اقدامی توانست ظرفیت های فراموش شده صنعت برق را به میدان بیاورد. و بر این اساس پروژه های برق اعم از تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده شتاب گرفت.

دکمه بازگشت به بالا