اجتماعیبرترینهای کسب و کار

مهریه در صورت خیانت زن به مرد چه میشود؟

حق مهریه زن به چه صورت است؟

به گفته وکیل طلاق هوداد و بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، ” به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید “. به عبارت بهتر بر اساس این ماده ، به محض اینکه عقد نکاح به طور صحیحی واقع شد ، زن مالک مهریه می شود.

در صورتی که مهریه زن عین معین مثل خانه یا زمین باشد می تواند در آن تصرف کند. اگر اراده کند می تواند اقدام به مطالبه نماید و در صورتی که بخواهد می تواند مهریه را به شوهرش ببخشد .بر این اساس ، می توان گفت که مهریه حق زن است و هر نوع تصرفی در مهریه قانونی و صحیح خواهد بود. اما در صورتی که زن به مرد خیانت کرده باشد سوالی که برای بسیاری از مردان امکان دارد به وجود آید این است که چرا اگر زن خیانت کند باز هم مهریه به او تعلق می گیرد​. در ادامه امکان تعلق مهریه به زن خیانتکار به مرد را بررسی می کنیم.

با عنایت به مطالب مذکور ، اکنون قصد پاسخ دادن به این سوال را داریم که آیا به زن خیانتکار هم مهریه تعلق می گیرد؟ تکلیف مهریه در صورت خیانت از طرف زن چیست ؟ آیا مرد در صورت خیانت زن باز هم مکلف به پرداخت مهریه به اوست ؟

در پاسخ به این سوالات و با عنایت به مواد مختلف قانونی ، چنین باید گفت که حق مهریه ، به موجب عقد ازدواج به زن تعلق گرفته است و او مالک مهریه اش شده است. بنابراین علیرغم اینکه خیانت زن یا برقراری رابطه نامشروع از جانب زن ، جرم می باشد و مرد می تواند در این خصوص علیه زن شکایت کیفری کند، حق مهریه زن کماکان پا بر جاست و در صورتی که زن مهریه اش را مطالبه نماید ، مرد مکلف است که آن را به زن بپردازد .

در واقع خیانت زن یا برقراری از سوی زن سبب از بین رفتن حق مهریه زن نخواهد شد ؛ چرا که مالکیت زن بر مهریه در زمان عقد نکاح محقق شده و مرد مکلف به پرداخت مهریه زن شده است .اما در صورتی که مرد نسبت به خیانت زن آگاه شود و خواهان طلاق توافقی با زن باشد ، در این حالت زوجین می توانند شرط قرار دهند که به ازای عدم شکایت مرد از زن به دلیل خیانت ، زن نیز مهریه خود را به مرد ببخشد . در ادامه امکان تعلق مهریه به زن خیانتکار به مرد را بررسی خواهیم کرد.

برای مشاوره مهریه زن خیانت کار به سایت وکلای هوداد مراجعه فرمایید.

مهریه زن خیانتکار به چه صورت است؟

همان‌طور که حامد امیری بهترین می‌گوید: هنگامی که عقد ازدواج میان زوجین صورت گرفته باشد، زن مالک مهریه شده و حق مهریه به او تعلق خواهد گرفت. از این‌رو چنانچه حتی زن خیانت کرده باشد و رابطه نامشروع داشته باشد، مرد درخصوص این مسئله می ‌تواند از همسر خویش شکایت کیفری کند. ولی حق مهریه زن خیانتکار همچنان سر جای خود خواهد بود و در صورتی‌ که زن مهریه‌ خود را مطالبه نماید، زوج وظیفه خواهد داشت که مهریه را پرداخت نماید.

از این‌رو برقراری رابطه نامشروع و خیانت زن موجب از میان رفتن حق مهریه زن نمی‌ شود؛ زیرا حق مهریه جهت زوجه در هنگام عقد ازدواج واقع گردیده است و در همان زمان زوج مکلف به پرداخت آن شده است. با این حال چنانچه زوج متوجه خیانت همسر خویش گردد و بخواهد از زوجه شکایت کند، زوجین می‌ توانند با شرط کنند که اگر مرد از شکایت خود نسبت به زن خیانتکار صرف نظر کند، زوجه نیز مهریه خویش را به‌ صورت تمام و کمال به مرد بذل کند.

در صورتی‌ که عقد دو نفر پیش از این که با یکدیگر رابطه زناشویی داشته باشند، به دلیل خیانت زوجه به شوهر و یا داشتن رابطه نامشروع با فرد دیگری منجر به طلاق گردد، حق مهریه زوجه نصف مهریه تعیین شده خواهد بود. چراکه بر اساس قانون، مهریه زوجه در دوران عقد نصف می ‌باشد.

لازم به ذکر است که به علت نداشتن رابطه زناشویی حق مهریه زوجه در این رابطه نصف می‌ گردد و هیچ دلیل دیگری حتی خیانت زن به مرد، تاثیری در کم کردن میزان مهریه تعیین شده نخواهد داشت. متاسفانه در حال حاضر عده‌ای از مردان از ترفندهای ندادن مهریه بهره می‌ برند و مهریه زن‌ها را پرداخت نمی‌کنند. به‌ عنوان مثال عده‌ای حسابی به نام زوجه خود باز می ‌کنند و با واریز پول‌ به حساب آن‌ها ادعا می ‌کنند که به این صورت مهریه را پرداخت کرده‌اند.

ایا به زن خیانتکار نفقه تعلق میگیرد ؟

نفقه و مهریه در هر صورت به زن تعلق میگیرد و به بحث رابطه نامشروع ارتباطی ندارد . درصورتی که زوجه تمکین کند مستحق نفقه خواهد بود و اجرت المثل هم مطابق نظر کارشناس و شرایط موجود انجام خواهد شد و به زوجه تعلق خواهد گرفت .

شیوه پرداخت مهریه زن خیانتکار چگونه است؟

حامد امیری وکیل مهریه اصفهان بیان می کند: مهریه به زوجه تعلق می ‌گیرد و مهریه زن خیانتکار نیز بر اساس قانون و شرع پرداخت می ‌گردد. چرا که طبق گفته‌ها مهریه حق قانونی و شرعی زن بوده و نمی ‌توان این حق را پایمال کرد. مهریه زنی که خیانت کرده است، مهریه زنی که از تمکین به همسر خویش خودداری می‌ نماید، مهریه در هنگام عقد و مهریه دختر باکره و نیز مهریه زن نازا باید پرداخت گردد.

ولی در صورتی‌که زوج خیانت همسر خویش را ببیند و بر خیانت همسر خود مسجل باشد و توانایی اثبات آن را در محضر دادگاه داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که از همسر خویش شکایت کند و درخواست مجازات کیفری را از قانون به جهت او داشته باشد. قانون نیز مطابق با احکام اسلامی، زنی که به شوهر خویش خیانت کرده باشد و با مردی دیگر رابطه نامشروع داشته باشد را مجازات خواهد نمود و زوج این حق را خواهد داشت که همسر خویش را طلاق دهد.

لیکن همچنان پرداخت مهریه زوجه از جانب مرد به قوت خود باقی می ‌ماند. با این حال در طلاق توافقی، به علت خیانت زوجه، چنانچه زن از شوهر خود تقاضا کند که از مجازات قانونی او صرف نظر نماید و به دادگاه به دلیل خیانتش شکایت نکند، زوج نیز در ازای آن می‌ تواند از زوجه بخواهد که قانوناً از مهریه خود صرف نظر نماید. در این صورت زوج می‌تواند مهریه همسر خود را که خیانت کرده است را پرداخت نکند. البته لازم به ذکر است که در صورت اظهار خیانت زوجه از جانب مرد، باید آن را به اثبات برساند که از جمله راه‌های اثبات آن اقرار خود زن می ‌باشد.

در مورد عدم تمکین زوجه و خیانت او، کاملا موضوعی جداگانه است و دلیل عدم پرداخت مهریه از جانب مرد را نمی‌توان دلیل بر عدم تمکین زوجه نزد قاضی مطرح کرد، چراکه تمکین منوط به مسئله نفقه و پرداخت آن می‌شود نه مهریه. به هر حال مهریه دینی می ‌باشد که بر عهده مرد است و می‌بایست آن را به زوجه پرداخت کند حتی در صورتی‌ که زوجه در بهترین شرایط و امکانات رفاهی باشد. چون حقی است که مطابق با قانون و شرع به‌منظور زوجه در نظر گرفته شده است حتی اگر زن خیانت کرده باشد.

مجازات حکم خیانت زن به شوهر

اما در مورد مجازات‌های که مربوط به خیانت است، مبنی‌ بر حقوقی یا کیفری بودن شکایت، می‌ تواند مغایر باشد؛ همچنین بر پایه شواهد و اثبات قطعی خیانت نیز می ‌تواند متفاوت باشد. در صورتی‌که فر‌د شاکی این امکان را داشته باشد که اثبات نماید همسرش با برقراری رابطه‌ی زنا به وی خیانت نموده و شواهد و مدارک مستدل و منطقی داشته باشد و آن‌ها را به دادگاه ارائه نماید، از دید حقوقی می‌تواند حق طلاق را از قاضی دریافت کند و شکایت کیفری ممکن است منجر به حکم اعدام، قصاص همچنین تراشیدن موی سو و تبعید گردد.

با این وجود شاکی می‌بایست این را در نظر داشته باشد که اگر اتهام زنا را عنوان کند ولی توانایی اثبات آن را نداشته باشد، فرد متهم می ‌تواند اعاده‌ی حیثیت کرده و شکایت قذف یا تهمت نماید و این امر ممکن است برای شاکی مجازات به همراه داشته باشد.

همچنین چنانچه شخصی از همسر خود برای خیانت شکایت کند، لزوماً نیازی به اثبات زنا نیست، ولی کلیه‌ی اعمال اشتباه و نشانه‌هایی که نشان دهنده اعمال ناشایست و خلاف اخلاق همچنین روابط نادرست باشد، می‌ تواند حاکی از خیانت باشد و تا نود ضربه شلاق را به دنبال خواهد داشت.

به ‌عنوان مثال اگر زوحه پیام‌های ناشایست و یا تصاویر ناشایست و از این قبیل رفتارها داشته باشد. با این حال افراد می‌بایست این را مد نظر داشته باشند که نباید تنها براساس ظن و گمانی که می‌تواند بر مبنای سوءتفاهم باشد اقدام به چنین شکایاتی کنند.

بعضی اوقات ممکن است همسران به پاره‌ای از رفتارها و اعمال حساسیت داشته باشند و در نتیجه آن‌ها را مصداق خیانت حساب نمایند‌. ولی در واقع مسئله‌ای وجود نداشته باشد و سوءتفاهمی بیش نبوده باشد، در نهایت بهتر است که زوجین با یکدیگر گفتگو نمایند و حساسیت‌های همدیگر را در نظر بگیرند.

آیا مهریه زن خیانتکار پرداخت می شود؟

در پاسخ به این سوال که آیا مهریه زن خیانتکار پرداخت می شود؟ بله مهریه زن خیانتکار پرداخت می شود. مهریه حق قانونی و حق مادی زن است و اما در مورد خیانتکار بودن زن و ایجاد رابطه نامشروع با مردی دیگر باعث نمی شود که این حق نادیده گرفته شود که در صورت خیانتکار بودن زن مجازات هایی دیگر بجز عدم پرداخت مهریه در قانون وجود دارد. در ادامه این متن به آن خواهیم پرداخت. ابتدا لازم است به مهریه و قانون مهریه و اصول کلی درباره مهریه بپردازیم.

اطلاعات تکمیلی در مورد مهریه زن خیانتکار

لازم است قبل از پرداختن به مهریه زن خیانتکار کلیاتی درباره مهریه زن از منظر قانون و شرع را بازگو کنیم. زمانی که بین زوجین عقد دائم و نکاح خوانده می شود مبلغ مشخصی به عنوان مهریه زن مشخص می شود. که در اسلام و بالاخص فرهنگ کشور ما موضوع بسیار مهمی هنگام ازدواج است. طبق قانون اساسی ایران و احکام شریعت اسلام مهریه حق قانونی و شرعی زن است که مرد متعهد به پرداخت آن می شود و اگر پرداخت مهریه صورت نگیرد و یا زن حق خود را قلبا نبخشد مرد بدهکار و مدیون است.

تعیین مبلغ مهریه زن در هر خانواده و فرهنگی متفاوت است. اما چیزی که مشخص است عقد نکاح بدون تعیین مهریه صورت نمی گیرد. طبق ماده ۱۰۸۲ آیین مدنی به مجرد عقد زن و‌ مرد مهریه حق زن و مالک آن است و هر نوع تصرفی که مایل باشد می تواند در آن بنماید. در شرع اسلام باید و نباید های زیادی برای پرداخت مهریه عنوان نشده است. مهریه در کنار نفقه از حقوق مادی هر زنی است که به عقد دائم مردی درآمده است. در عقد نکاح زن و شوهر نسبت به یکدیگر صاحب حقوقی هستند که طرف مقابل ملزم به رعایت آن خواهد بود.

زن از شوهر خود تمکین می کند و مرد نیز باید نفقه زن را پرداخت نماید بدین معنی که پرداخت نفقه به تمکین زن از مرد بستگی دارد. اما مهریه حقی است که زن هر زمان بخواهد می تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید و می تواند در زمان عقد و یا طول زندگی و یا در هنگام طلاق و جدایی مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید حتی اگر اگر شوهر خود تمکین نکرده باشد باز هم مهریه به وی تعلق می گیرد.

مثلا اگر زنی در زمان طلاق از شوهرش دوشیزه باشد و به مرد تمکین نکرده باشد باز هم مهریه به زن تعلق می گیرد اما نصف مبلغ تعیین شده و یا حتی یک روز بعد از عقد نکاح زن از مرد جدا شود باز هم در دوران عقد مهریه حق زن شناخته می شود ولی طبق قانون نصف آن قابل پرداخت است. زن می تواند مهریه خود را به مرد ببخشد و مرد نیز باید برای بخشش مهریه آن را قبول کند تا مورد قبول واقع شود.

در زمان طلاق و جدایی زوجین چنانچه مرد مهریه زن را پرداخت نکرد از سوی قانون مجازات می شود و در اصلاحیه قانون جدید مرد تا پرداخت ۱۱۰ سکه موظف است و عدم پرداخت آن با مجازات همراه است اما چنانچه مهریه بیشتر از این رقم باشد طبق قانون مرد برای عدم پرداخت آن مجازات یا زندانی نخواهد شد. حتی اگر مرد تمکن مالی نداشته باشد بایستی پرداخت مهریه به صورت قسط بندی صورت بگیرد. اگر مهریه زن نیز مال یا ملکی مانند زمین یا خانه باشد می تواند آن را تصرف کند.

البته لازم به ذکر است در ضمن عقد نحوه پرداخت مهریه مشخص می شود که آیا عند در المطالبه باشد یعنی هر زمان که زن بخواهد و یا در زمان طلاق و جدایی که نحوه مطالبه زن بستگی به حالت ذکر شده دارد و اگر زن بدون دلیل درخواست مهریه را از دادگاه بخواهد مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه نرد در زمان عقد پرداخت عند در مطالبه را قبول کرده باشد. اما در مورد مهریه زن خیانتکار قانون چه می گوید؟ چرا زنی که خیانت می کند باید مهریه به وی تعلق بگیرد؟ در متن زیر به هر آنچه که درباره مهریه زن خیانتکار است می پردازیم.

منبع:  law.cornell

دکمه بازگشت به بالا