بیمه پمپ بنزین

بیمه های ضروری جایگاه سوخت

همانطور که گفته شد، این شغل یکی از مشاغل پر خطر است که می تواند زیان های سنگینی برای صاحبان جایگاه سوخت ایجاد کند. به طور مثال آتش سوزی یا انفجار پمپ بنزین یکی از اتفاقاتی است که ممکن است با کوچکترین اشتباه در جایگاه سوخت رخ دهد و صدمات جدی به افراد وارد کند، لذا بیمه بودن جایگاه های سوخت خصوصا بیمه انرژی بسیار ضروری می باشد.

بیمه مسئولیت

جزء یکی از بیمه های جایگاه سوخت است که تهیه آن ضروری می باشد. این بیمه خطرات زیادی را پوشش می دهد و خسارت های مختلفی را جبران می کند. این بیمه انواع مختلفی دارد که در ادامه همین مطلب آنها را با هم بررسی می کنیم.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

همانطور که در مقاله بیمه مسئولیت در مابلاگ گفته شد، این بیمه نامه خسارت هایی که به کارکان جایگاه سوخت وارد شود را جبران می کند. صاحبان جایگاه های سوخت می دانند در صورت آسیب دیدگی یا فوت هر یک از کارکنان در محل کار، مسئولیت پرداخت خسارت کارفرما و صاحب پمپ بنزین می باشد. کارفرما با خرید بیمه مسئولیت برای محل کار، می تواند کارمندان خود را بیمه کند و در صورت رخ دادن حادثه، پرداخت خسارت های ناشی از آنرا به شرکت بیمه محول کند.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال مشتریان

علاوه بر مسئولت کارکنان، مسئولیت مراجعه کنندگان و مشتریان نیز به عهده کارفرما است، بنابراین همانطور که گفته شد، با رخ دادن هر حادثه برای مشتریان و اشخاص ثالث، پرداخت خسارت های آنها به عهده کارفرما می باشد. باید بدانید خسارت اشخاص خسارت دیده با توجه به نرخ دیه در همان سال محاسبه می شود.  به طور مثال اگر یکی از مشریان جایگاه سوخت، در پی حادثه ای فوت کند و منشا آن حادثه جایگاه سوخت باشد، صاحب جایگاه باید دیه کامل شخص فوت شده را پرداخت کند.

 توجه داشته باشید اگر شخص در ماه های عادی فوت کند صاحت جایگاه باید دیه ماه های عادی و در صورتی که شخص در ماه های حرام فوت کند، مالک جایگاه باید دیه در ماه حرام را پرداخت نماید. همچنین اگر شخص دچار از کار افتادگی یا نقص عضو گردد، صاحب جایگاه باید دیه اعضا بدن را پرداخت نماید.

بیمه مسئولیت آتش سوزی

مالکین جایگاه سوخت باید بدانند اگر آتش سوزی جایگاه سوخت باعث سوختگی یا خسارت سایرین و مجاورین گردد، پرداخت خسارت های آنان نیز به عهده مالک جایگاه سوخت می باشد. بیمه مسئولیت آتش سوزی در دسته بیمه های جایگاه سوخت قرار دارد و اینگونه خسارت ها را جبران می کند به همین خاطر خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی یکی از اقدامات ضروری برای جایگاه سوخت می باشد.

پوشش های بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت پوشش های متعددی دارد و خسارت های گوناگونی را پرداخت می کند که در ادامه این پوشش ها را برای شما بیان می کنیم.

پوشش خسارت های پزشکی:

در صورتی که برای هر یک از کارکنان یا مشتریان حادثه رخ دهد و نیاز به پزشک و درمان داشته باشد، بیمه مسئولیت خسارت های پزشکی افراد صدمه دیده را پرداخت خواهد کرد.

پوشش نقص عضو

همانطور که قبل تر گفته شد، اگر یکی از کارکنان یا مشتریان دچار نقص عضو گردند، در صورت داشتن بیمه مسئولیت، خسارت های ناشی از آنرا که با توجه به دیه اعضا بدن محاسبه می شود، پرداخت خواهد کرد.

پوشش فوت

در صورت فوت یکی از کارکنان یا مشتریان جایگاه های سوخت، با داشتن بیمه مسئولیت، شرکت بیمه گر، دیه کامل شخص فوت شده را به وارثان وی پرداخت خواهد کرد و مالکان جایگاه سوخت موظف به پرداخت خسارت نمی باشند.

غرامت روزانه کارگران صدمه دیده

مشخص است که کارگران آسیب دیده تا چندین روز یا حتی چندین ماه قادر به ادامه فعالیت نیستند، لذا شرکت بیمه غرامت آنها را تا زمانی که بتوانند مجدداً مشغول به کار بشوند را پرداخت می کند.

بیمه آتش سوزی

یکی از بیمه هایی که برای هر کسب و کاری به ویژه جایگاه های سوخت واجب است، بیمه آتش سوزی می باشد. مشخص است جایگاه سوخت یکی از مکان هایی است که بیشتر از سایر اماکن در معرض آتش سوزی قرار دارد و به دلیل وجود سوخت و مواد قابل اشتعال، آتش سوزی این مکان باعث انفجار و وارد شدن خسارت های مالی و جانی سنگین به صاحب جایگاه سوخت می شود. لذا هر جایگاه سوخت حتما باید بیمه آتش سوزی داشته باشد. بیمه آتش سوزی خسارت های ناشی از آتش سوزی جایگاه را پرداخت می کرده و مالک جایگاه را از خسارت های سنگین معاف می کند.

بیمه عمر

بسیاری از صاحبان جایگاه های سوخت برای کارکنان خود بیمه عمر تهیه می کنند تا در زمان رخ دادن هر حادثه ای برای آنان، بتوانند از بیمه خسارت دریافت کنند. بیمه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پوشش های متعدد قابلیت سرمایه گذاری را نیز دارد. همچنین صاحبان جایگاه های سوخت می توانند برای کارکنان خود تهیه کنند تا در دوران بازنشستگی برای آنها بسیار کارآمد باشد. این بیمه مزایای بسیاری دارد که تمامی این مزایا را در همین وب سایت برای شما ذکر شده است. در ادامه برخی از ویژگی های بیمه عمر را برای صاحبان جایگاه های سوخت و کارکنان آنها بیان می کنیم.

پوشش های بیمه عمر عبارت است از :

سرمایه فوت : این پوشش به این معنی است که اگر هر یک از کارکنان جایگاه سوخت به هر دلیلی فوت کند، شرکت بیمه ما تا سقف یک میلیارد به ذی نفعان شخص فوت شده خسارت پرداخت می کند.

لازم به توضیح است در این بیمه نامه اگر هر یک از کارکنان در هر مکانی خارج از محل کار فوت کند بازم هم تحت پوشش این بیمه می باشد و بیمه گر به ذی نفعان وی خسارت پرداخت می کند.

سرمایه فوت بر اثر حادثه : در این پوشش اگر شخص در اثر حادثه فوت کند، شرکت بیمه گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه را نیز به ذی نفعان پرداخت می کند.

پوشش نقص عضو : اگر هر یک از کارکنان دچار نقص عضو گردد، شرکت بیمه به وی مستمری از کار افتادگی و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد کرد.

پوشش بیمه ای آشوب و بلوا در پمپ بنزین و جایگاه CNG

در خصوص پوشش بیمه آشوب و بلوا در پمپ های بنزین باتوجه به نامه 1589-98  مورخ 11/9/98  کارگروه سندیکای بیمه گذاران ،  حداکثر پوشش خسارت احتمالی ناشی از خطر آشوب و بلوا ، 15% سرمایه بیمه شده در کلیه شرکت های بیمه می باشد. این حد خسارت ، در کلیه بیمه های صادره از تاریخ 30/9/98 با پوشش بیمه ای آشوب و بلوا ، لحاظ گردیده است .

به عنوان فرض در یک  خسارت احتمالی

برای مثال: اگر به تعداد 4  دستگاه دیسپنسر جایگاه CNG  از محل خطر ناشی از آشوب و بلوا به طور کامل خسارت وارد شود و در صورتی که به فرض دیسپنسرها به مبلغ واقعی حدود 20.000.000.000 ریال بیمه شده باشند (حق بیمه آشوب و بلوا برای تجهیزات فوق با این ارزش 11.000.000ریال می باشد.)

 باتوجه  به فرانشیز20% و سقف 15% ارزش مورد بیمه فقط مبلغ 2.400.000.000 ریال پرداخت خواهد گردید.

پینوشت برای انجمن ها و تشکل های جایگاه های سوخت

پیرو نامه سندیکای بیمه گران، امکان تغییر شرایط فوق برای یک یا چند پمپ  بنزین و جایگاه CNG  نخواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد با توجه به ریسک های موجود؛ انجمن ها و تشکل های کشوری جهت مذاکرات و درخواست افزایش سقف خسارت با بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران تمهیدات لازم را به کار گیرند.

دکمه بازگشت به بالا