ورزش و نشاط

کسب ۴ مدال توسط بانوان وزنه‌بردار – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی هند در حال برگزاری است. ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم نوجوانان و جوانان دختران سه نماینده داشت که حاصل کار آن‌ها دو مدال نقره و دو برنز بود.

حرکت یک ضرب:

در دسته ۵۹ کیلوگرم نوجوانان قهرمانی آسیا، غزل حسینی در حرکت یک ضرب، وزنه ۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

در دومین حرکت یک ضرب، وزنه ۸۰ کیلوگرم را بالای سر برد که با سه چراغ سفید روبه رو شد.

در سومین حرکت یک ضرب هم وزنه ۸۲ کیلوگرمی را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد.

به این ترتیب او در یک ضرب با مهار وزنه ۸۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

حرکت دو ضرب:

حسینی در حرکت اول دو ضرب، وزنه ۹۲ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

او در دومین حرکت دو ضرب وزنه ۹۴ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد.

حسینی در سومین حرکت دو ضرب باز هم وزنه ۹۴ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

به این ترتیب غزل حسینی در رده نوجوانان با رکورد ۸۰ یک ضرب، ۹۴ دوضرب و مجموع ۱۷۴ کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت. او در یک ضرب مدال نقره گرفت و در دوضرب چهارم شد.

زهرا حسینی دیگر نماینده وزن ۵۹ کیلوگرم کشورمان وزنه‌های زیر را به ثبت رساند:

حرکت یک ضرب

او در حرکت اول یک ضرب، وزنه ۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

در دومین حرکت یک ضرب، حسینی وزنه ۷۷ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

در سومین حرکت یک ضرب، حسینی وزنه ۷۸ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن نشد.

به این ترتیب او در یک ضرب با مهار وزنه ۷۲ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

حرکت دو ضرب:

حسینی در اولین حرکت دو ضرب، وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد.

در دومین حرکت دو ضرب، وزنه ۹۳ کیلوگرم را بالای سر برد که با سه چراغ قرمز روبه رو شد.

در سومین حرکت دو ضرب، حسینی باز هم وزنه ۹۳ کیلوگرم را بالای سر برد که این بار هم موفق به مهار آن نشد.

به این ترتیب حسینی با رکورد ۷۲ یک ضرب، ۸۸ دوضرب و مجموع ۱۶۰ کیلوگرم ششم نوجوانان آسیا شد. او در یک ضرب هفتم و در دوضرب ششم شد.

ریحانه کریمی دیگر وزنه‌بردار دسته ۵۹ کیلوگرم کشورمان وزنه‌های زیر را به ثبت رساند:

در حرکت یک ضرب:

در اولین حرکت یک ضرب، کریمی وزنه ۸۱ کیلوگرم را به زمین انداخت.

دومین حرکت یک ضرب او با مهار وزنه ۸۱ کیلوگرم همراه بود.

در سومین حرکت یک ضرب هم وزنه ۸۲ کیلوگرم را به زمین انداخت.

در حرکت دو ضرب:

او در اولین حرکت دو ضرب وزنه ۱۰۱ کیلوگرم را مهار کرد.

دومین حرکت او در دو ضرب با مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرم همراه شد.

در سومین حرکت دو ضرب، کریمی موفق نشد وزنه ۱۱۱ کیلوگرم را مهار کند.

به این ترتیب در دسته ۵۹ کیلوگرم جوانان، ریحانه کریمی با رکورد ۸۱ یک ضرب، ۱۰۷ دوضرب و مجموع ۱۸۸ کیلوگرم سوم آسیا شد. او مدال برنز یک‌ضرب، نقره دوضرب و برنز مجموع گرفت.

۱۳ وزنه بردار در نوجوانان و جوانان دسته ۵۹ کیلوگرم وزنه زدند. در قهرمانی آسیا دختران، ایران ۱۰ نماینده دارد و کوروش باقری، معصومه بابایی و مینا عصفوری کادرفنی تیم ملی دختران را تشکیل می‌دهند.

تیم خبری علوم ورزشی

نویسنده‌ی ورزشی با تمرکز بر راهنمایی‌های تمرینی و بهبود عملکرد ورزشی. با به اشتراک گذاری تکنیک‌ها و استراتژی‌های موثر در ورزش، هدفمندی خود را در بهبود عملکرد ورزشی خوانندگان قرار می‌دهم. همراهی با من را بپذیرید و به جزئیات هیجان‌انگیز دنیای ورزش بپردازید.
دکمه بازگشت به بالا