بین المللی

نامه مهم سفیر ایران در وین به مدیرکل آژانس

به گزارش خبرگزاری مجله زنده خبری ، کاظم گاریب آبادی ، سفیر و نماینده دائمی ما در سازمان های بین المللی مستقر در وین ، نامه ای به رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال کرده و نسبت به پیامدهای منفی برنامه توسعه سلاح های هسته ای هشدار داده است. حالت رژیم صهیونیستی اسرائیل از آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواسته است تا در رفع این نگرانی منطقه ای و بین المللی نقش اساسی داشته باشد و اعضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را به سخنرانی در شورای حاکمیت آژانس انرژی هسته ای و کنفرانس عمومی دعوت کرده است. مهمترین نکات این نامه به شرح زیر است:

از آنجا که همه به جز رژیم اسرائیل در خاورمیانه طرف های پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) هستند و خود را متعهد به پذیرش پادمان های جامع آژانس کرده اند ، این رژیم یک برنامه مخفی سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. اسرائیل همچنان نه تنها برای امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی ، بلکه همچنین برای اثربخشی و کارآیی NPT و رژیم حفاظتی آژانس انرژی هسته ای یک تهدید جدی است.

موضوع “پتانسیل هسته ای اسرائیل و تهدیدهای مربوط به آن” ده ها سال است که در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و قطعنامه های زیادی در این مجامع به تصویب رسیده است.

متأسفانه ، رژیم اسرائیل با وجود همه این تلاش ها ، جامعه جهانی را نادیده گرفته و NPT را نادیده گرفته ، از پیوستن به این پیمان امتناع ورزیده و از قرار دادن کلیه تأسیسات و فعالیتهای هسته ای خود تحت تضمین های جامع آژانس خودداری کرده است. .

از قضا ، رژیم اسرائیل اکنون حتی از پنج کشور مسلح به هسته نیز مزایای ترجیحی بیشتری برخوردار است ، زیرا این کشورها عضو NPT هستند و به ویژه تحت مواد 1 و 6 پیمان تعهدات زیادی دارند ، در حالی که اسرائیل خارج از این پیمان است. عاری از هرگونه تعهدات مندرج در قرارداد و از کلیه مزایای اساسنامه آژانس انرژی هسته ای بهره مند است.

این یک تناقض آشکار است که عضوی که عضو NPT نباشد به دلیل عضویت در آژانس از حقوق و مزایای کامل برخوردار است و اگرچه مسئولیت آن به حساب می آید ، اما این پیمان همچنین در کلیه مشاوره ها و جلسات آژانس با توجه به اعضا شرکت می کند. این یک حذف جدی در کار آژانس است که باید با روشی مناسب رفع شود.

در حالی که یکی از سه ستون این پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در بیش از پنج کشور است ، اما متأسفانه آژانس و NPT موفق به انجام این کار نشده اند. از آنجا که گسترش سلاح های تسلیحاتی از 5 تا 9 دارنده در میان کسانی که عضو NPT نیستند یا آن را ترک کرده اند رخ داده است ، دلیل اصلی این سلاح های هسته ای را باید در کشورهای خارج از معاهده جستجو کرد.

در چنین شرایطی عضویت در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و اجرای کامل ضمانت های آژانس در مقایسه با مواردی که طرف کنوانسیون نیستند ، چه مزیتی دارد؟ چگونه جامعه بین المللی می تواند آژانس را به عنوان یک شریک جدی ، حرفه ای و بی طرف ببیند ، در حالی که یک رژیم کامل حمایتی را برای همه اعضای خود به طور مساوی و منصفانه دنبال نمی کند؟

آیا سکوت مداوم در مورد برنامه هسته ای اسرائیل و سیاست عدم انطباق این پیام منفی به اعضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نمی دهد که “عضویت در پیمان برابر است با پذیرش شدیدترین نظارت و تأیید ؟ ” این یعنی خلاص شدن از شر همه تعهدات و انتقادات و حتی گرفتن پاداش؟!

منطق حرفه ای ایجاب می کند آژانس اقدامات پیشگیرانه ای را در خاورمیانه انجام دهد و ارزیابی مستقل و بی طرفانه از چه کسی ، چگونه ، چرا و تا چه حدی به کشورهای عضو ارائه دهد. درجه کار حرفه ای آژانس را در این زمینه در نظر بگیرید.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای نقشی فوری و مهم در این زمینه دارد و باید صریحاً از رژیم اسرائیل بخواهد که بلافاصله و بدون قید و شرط به عنوان دارنده سلاح غیرهسته ای و کلیه مواد به NPT بپیوندد. و تاسیسات هسته ای خود را تحت تضمین های جامع آژانس قرار دهید.

310 310

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا