سلامت و تندرستی

اندازه‌گیری یک پیوند عجیب اتمی برای نخستین بار!

اتم ها می توانند با استفاده از نور یکدیگر را جذب کنند. این اثر از نظر تئوری مدت‌ها پیش پیش‌بینی شده بود، اما مرکز علوم و فناوری کوانتومی وین (VCQ) در دانشگاه صنعتی وین با همکاری دانشگاه اینسبروک این ارتباط عجیب اتمی را برای اولین بار اندازه‌گیری کرده است.

از این برهمکنش می توان برای دستکاری اتم هایی که بسیار سرد هستند استفاده کرد و این اثر ممکن است در نحوه شکل گیری مولکول ها در فضا نیز نقش داشته باشد. این یافته ها اخیراً در مجله Physical Review X منتشر شده است.

پروفسور فیلیپ هاسلینگر در توضیح این مشکل گفت: هسته اتمی با بار مثبت توسط الکترون هایی با بار منفی در یک اتم با بار خنثی احاطه شده است. حال، اگر میدان الکتریکی خارجی را روشن کنید، این توزیع بار اندکی تغییر می کند.

وی افزود: بار مثبت در یک جهت کمی تغییر می کند و بار منفی در جهت دیگر کمی تغییر می کند و اتم ناگهان یک طرف مثبت و منفی پیدا می کند و قطبی می شود.

زیرا نور فقط یک میدان الکترومغناطیسی است که خیلی سریع تغییر می کند. این اثر قطبش را می توان با نور لیزر نیز به دست آورد. وقتی بسیاری از اتم ها به هم نزدیک هستند، نور لیزر همه آنها را دقیقاً به یک شکل قطبی می کند.

میرا مایوگر از دانشگاه صنعتی وین گفت: این یک نیروی گرانشی بسیار ضعیف است و برای اندازه گیری آن باید آزمایشی با دقت بالا انجام شود.

این نیروی گرانشی بیشتر ابزاری برای کنترل اتم های سرد است، اما ممکن است در اخترفیزیک نیز مهم باشد. زیرا به گفته دانشمندان، نیروهای کوچک می توانند نقش مهمی در فضا نیز داشته باشند.

5858

دکمه بازگشت به بالا