اجتماعیبرترینهای کسب و کار

ورثه زن بدون فرزند چه کسانی هستند؟

ارث زن بدون فرزند و قوانین آن

در رابطه با تقسیم ارث زن بدون فرزند می توان عنوان نمود که همسر متوفی که با وی در ازدواج دائم بوده است ودر زمان فوت متوفی در قید حیات بوده در کنار تمام طبقات وراث از متوفی ارث خواهد برد و اموالی که قبل از فوت متوفی به طور قانونی به وی منتقل شده است دیگر توسط وراث قابل تقسیم نخواهد بود و حتی طبق استشهاد محلی وجود افراد طبقات ارث باعث نمی گردد که همسر متوفی از وی ارثی نبرد.

وقتی زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد نصف اموال وی متعلق به همسرش خواهد بود و مابقی ارث و اموال بین بقیه وراث که در طبقات سه گانه وراث قرار دارند تقسیم می شود.اگر در فوت زن شوهر خود فرزند داشته باشد و فرزندان از زن فوت شده نباشند باز نصف اموال زن سهم مرد خواهد بود. هر گاه زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد و به جز همسر وارثی هم نداشته باشد همه اموال وی به همسرش خواهد رسید اما اگر اولاد داشته باشد یک چهارم اموال به شوهرش و مابقی بین اولاد وی تقسیم خواهد گردید.

برخلاف اینکه اگر زن فوت کند و به جز شوهرش وارثی نداشته باشد همه ارث به شوهر خواهد رسید اگر مردی فوت کند و به جز زنش وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموال وی به زن خواهد رسید و مابقی سهم حاکم شرع خواهد بود. مجموعه صدای وکیل سعی دارد در کمترین زمان ممکن و با آرامش کامل شما را به یکی از کارشناسان حقوقی در رابطه با موضوع شما مرتبط کرده و با چند دقیقه مشاوره حقوقی تلفنی کمک حال شما باشد.

ارثیه زن در صورتی که اولادی نداشته باشد

در صورت فوت زن بدون اولاد بعد از استشهاد محلی برای شغل آزاد پرداخت نصف اموالش به شوهر نیم دیگر اموال اگر وراث پدر و مادرش باشند ارث باقی مانده به سه قسمت تقسیم و سهم مادرش یک سوم و سهم پدرش دو سوم خواهد بود. نبود افراد هر طبقه از ارث باعث می گردد که ارث به افراد طبقه بعد منتقل گردد و وجود یک فرد از هر طبقه مانع به ارث رسیدن اموال به طبقه بعد می شود.

اگر مرد زن خود را به قتل برساند از وی ارثی نخواهد برد حتی اگر آن زن بدون اولاد باشد یا وارثی نداشته باشد در هر حال قتل یکی از موانعی می باشد که باعث می شود فرد از لیست وراث حذف شود .اگر زن بدون فرزند در مورد تمام  اموالش به نفع شوهر وصیت کند این وصیت فقط در مورد نصف اموال پذیرفته خواهد شد و نصف دیگر اموال باید بین وراث دیگر تقسیم گردد.

تقسیم ارث مرد بدون فرزند چگونه است؟

کسانی که از طریق خویشاوندی از متوفی ارث می برند در سه طبقه با توجه به درجات نزدیکی آن ها با متوفی تقسیم شده اند و سهم هر کدام در قانون مشخص شده است. به نکات ارث زن بدون فرزند پرداختیم اما باید دید تقسیم ارث مرد بدون فرزند چگونه است.

ارث مرد بدون فرزند

در رابطه با ارث مرد بدون فرزند می توان گفت که زن و مردی که در نکاح دائمی بوده اند به محض عقد ازدواج از همدیگر در کنار تمام طبقات وراث ارث خواهند برد مگر اینکه بین آنها عقد موقت بوده باشد یا در زمان فوت همسر در قید حیات نبوده باشند.

اگر مردی فوت کند و فرزندی نداشته باشد و از او اموالی باقی مانده باشد یک چهارم اموال به همسرش و مابقی بین بقیه ی وراث تقسیم می شود، اما اگر اولاد داشته باشد یک هشتم اموال به همسرش خواهد رسید.

در صورت فوت مرد بدون اولاد اگر وصیت به ارث رسیدن همه اموال او به همسر کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم از اموال او جایز خواهد بود و مابقی بین بقیه ی وراث قابل تقسیم می باشد.

در تقسیم اموال مرد بدون اولاد به دلیل نبود فرزند طبقه اول یعنی پدر و مادر وی تنها وراث وی می باشند و ارث وی به سه قسمت و سهم مادر وی یک سوم و سهم پدر دو سوم مابقی خواهد بود.

در صورت نبود پدر و مادر مرد بدون اولاد تقسیم ارث طبقه دوم یعنی جد و جده و برادر و خواهرهای متوفی و اولاد آنها انجام خواهد شد و در صورت نبود افراد هر طبقه ارث به طبقه بعد منتقل می گردد.

اگر همسر مرد بدون فرزند تمام اموال وی را مصادره کند طبق قانون این کار خلاف مقررات ارث خواهد بود و اگر معامله ای در آنها صورت گیرد ابطال معامله اعلام خواهد گردید.

ارث مرد متاهل بدون فرزند در صورت تعدد زوجین

اگر متوفای مرد بدون اولاد چند زن عقدی داشته باشد و به جز این زنان وارثی نداشته باشد اموال به شکل مساوی بین آنها تقسیم می شود اما اگر به جز زنان وارث دیگری هم داشته باشد به هر کدام یک چهارم اموال متوفی خواهد رسید. هر فردی که موقع فوت ، مال و اموالی از خود به جای گذاشته باشد ، ورثه وی ، می توانند با تقسیم کردن اموال مذکور ، سهم الارث خود را دریافت کنند . البته ، قبل از اینکه ارثیه متوفی ، میان ورثه وی تقسیم شود ، می بایست هزینه های ضروری برای کفن و دفن وی ، از اموال به جای مانده ، پرداخت شده و سپس ، اگر متوفی ، مالی را وصیت کرده بود ، به آن عمل شود . پس از انجام مراحل مذکور ، نوبت تقسیم ارث می رسد .

البته ، نحوه تقسیم ارث میان ورثه ، بر اساس قواعد از پیش تعیین شده ای است که در قانون مدنی ، به تبعیت از اسلام ، تدوین شده است . به عنوان نمونه ، در صورتی که زنی فوت کند ، بسته به فرزند دار بودن یا بدون فرزند بودن زن ، ورثه ای که از وی ارث می برند ، تفاوت خواهند داشت . به علاوه اینکه ، سهم الارث ورثه ، در صورت داشتن فرزند یا در صورت بی فرزند بودن زن، متفاوت خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که به طور کلی ، اگر زنی فوت کند ، چه اشخاصی می توانند از وی ارث ببرند . در ادامه نیز ، به بررسی این حالات می پردازیم که در صورت فوت زنی که فرزند دارد و نیز ، در صورت فوت زنی که بدون فرزند است ، ورثه وی چه کسانی می شوند ؟

قواعد مربوط به ارث بردن از متوفیان ، در قانون مدنی ، به صورت دقیق و کامل بیان شده است . ارث بردن ، به این معنا است که متوفی ، پس از پرداخت دیون و بدهی ها و نیز عمل کردن به وصایای وی ، به صورت ترکه خالص ، قابل تقسیم میان ورثه است و بسته به این که متوفی ، چه خویشاوندانی داشته باشد ، میان ایشان تقسیم خواهد شد .

لذا، سوالاتی در این خصوص مطرح می شود ، از جمله این که در صورت فوت زن ، چه کسانی از وی ارث می برند ؟ و همچنین، در صورت فوت مرد چه کسانی ارث می برند؟ لذا، در این مقاله، به سوال اول، پاسخ داده و در مقاله ای، جداگانه نیز به این سوال، پاسخ خواهیم داد که

برای پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، ابتدا باید به چند نکته اشاره نمود . در قانون مدنی ، دو نوع ، رابطه توارث بر اساس خویشاوندی ایجاد می شود ؛ توارث بر اساس خویشاوندنی یا قرابت سببی و توارث بر اساس خویشاوندی نسبی . توارث در خویشاوندی سببی ، یعنی اگر فردی فوت شود ، همسر وی ، حتما از وی ارث می برد . لذا اگر زنی فوت کند ، در صورتی که شوهر داشته باشد ، شوهر به میزان مشخص شده در قانون ، ( بسته به فرزند داشتن یا بدون فرزند بودن زوجه ) از وی ارث می برد .

علاوه بر این ، کسانی هم که با متوفی ، خویشاوندی نسبی ( خویشاوندی بر اساس رابطه خونی ) دارند نیز ، می توانند به میزان مشخص شده ، ارث ببرند . در قانون مدنی ، ، به صورت دقیق ، تعیین شده که بر اساس آن ، خویشاوندان نسبی که از متوفی  ( در اینجا ، زنی که فوت کرده ) ارث می برند ، شامل سه طبقه هستند . هر یک از طبقه ها ، مقدم بر طبقه بعدی هستند ؛ یعنی اگر ورثه ای در طبقه اول وجود داشته باشد ، وراث طبقه دوم ، ارث نمی برند و به همین ترتیب ، تا طبقه سوم .

طبقه اول ورثه ، شامل پدر و مادر متوفی ، فرزندان و نوه های متوفی هستند . طبقه دوم ارث ، شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ متوفی ، خواهر و برادر متوفی و فرزندان ایشان می باشد که در صورت نبود وراث طبقه اول ، از متوفی ارث می برند و طبقه سوم ورثه ، شامل دایی ، خاله ، عمو و عمه های متوفی و نیز فرزندان آنها هستند که در صورت نبود وراث طبقه اول و دوم ، از متوفی ارث می برند .

بنابراین ، در پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، باید گفت برای تقسیم ارث زنی که فوت می کند نیز ، باید بر اساس طبقات و درجات گفته شده ، اقدام به تقسیم ارث نمود . اما نکته مهمی که در مورد تقسیم ارث زن فوت شده وجود دارد ، آن است که علاوه بر خویشاوندان نسبی زن فوت شده ، در صورتی که زن ، همسر نیز داشته باشد ، همسر وی هم حتما ارث می برد ؛ البته شرط ، آن است که رابطه زوجیت میان آنها ، از نوع ازدواج دائم بوده باشد.

در صورتی که زن ، دارای فرزند یا بی فرزند باشد ، میزان سهم الارث شوهر وی ، تفاوت خواهد داشت . به عبارت دیگر ، اگر زن ، شوهر داشته باشد ، ولی فرزند نداشته باشد ، شوهر وی ، یک دوم ترکه زن را به ارث می برد ؛ اما اگر زن ، علاوه بر شوهر ، دارای فرزند نیز باشد ، یک چهارم ترکه ، متعلق به شوهر بوده و باقی آن ، میان سایر ورثه زن تقسیم می شود . البته ، لازم به ذکر است که اگر زنی ، صرفا شوهر داشته و خویشاوند سببی دیگری نداشته باشد ، تمام ترکه ، به شوهر تعلق می گیرد .

در صورت فوت زن بدون فرزند چه کسانی ارث می برند

در قسمت قبل ، به این سوال پاسخ دادیم که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند . همانطور که اشاره شد ، در صورت فوت زن ، هم همسر و هم خویشاوندان نسبی وی ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، می توانند از ترکه زن ، بهره مند شوند . اما در این قسمت ، قصد داریم به صورت مشخص ، به این سوال پاسخ دهیم که در صورت فوت زن بدون فرزند ، چه کسانی ارث می برند ؟

در پاسخ به این سوال که در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند ، باید گفت که در صورت فوت زن بدون فرزند ، ابتدا باید دید که آیا وی ، همسر دائمی دارد یا خیر . اگر همسر دائمی داشته باشد ، به همسر وی ، یک دوم از ترکه زن ، ارث می رسد و باقی مانده ترکه وی ، باید میان خویشاوندان نسبی وی که در طبقات و درجات ارث گفته شد ، تقسیم شود .

در این صورت ، یک دوم از باقی مانده ترکه زن فوت شده نیز ، به پدر و مادر متوفی می رسد . پدر و مادر ، این ترکه را بین خودشان به این صورت تقسیم می کنند که ، یک سوم و سهم الارث پدر از دختر فوت شده ، دو سوم خواهد بود .

اما گاهی ، زن فوت شده ، همسر دائمی نداشته یا اینکه همسر وی ، فوت کرده است ؛ به علاوه اینکه فرزندی هم ندارد . در این صورت ، کلیه سهم الارث زن فوت شده ، به پدر و مادر وی خواهد رسید و پدر و مادر ، به نسبت دو به یک ، آن را میان خود ، تقسیم خواهند کرد . در صورتی هم که زن فوت شده ، فقط پدر یا فقط مادر داشته باشد ، وی ، کل ترکه زن فوت شده خواهد بود .

لازم به ذکر است که اگر زن فوت شده ، همسر و فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر وی هم فوت کرده باشند ، برای تقسیم ارث وی ، نوبت به وراث طبقه دوم ، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و همچنین ، خواهران و برادران زن فوت شده و یا فرزندان ایشان می رسد . اگر هم زن فوت شده ، ورثه ای از طبقه دوم نیز نداشته باشد ، کسانی ارث می برند که در طبقه سوم هستند . در غیر این صورت ، ترکه زن فوت شده ، ترکه متوفی بلاوارث خواهد شد

طبق زن و شوهر از یکدیگر ارث خواهند برد. البته به دو شرط که در عقد دائم باشند و در زمان فوت همسر در قید حیات باشند. ارث بردن مرد و زن از یکدیگر دو حالت دارد. یکی در حالتی است که صاحب فرزند هستند و حالت دوم در صورت عدم وجود فرزند است.

مردی که همسرش در زمان فوت وی در قید حیات بوده و در ازدواج دائم با متوفی بوده در کنار تمامی طبقات وراث، ارث خواهد برد. یعنی وجود وراث دیگر در طبقات وارثین موجب نمی‌گردد که همسر مرد از متوفی ارث نبرد. اگر مرد فرزند نداشته باشد ولی وراث دیگری در طبقات سه‌گانه ارث وجود داشته باشند در این صورت یک چهارم اموال متوفی به همسرش به ارث خواهد رسید و مابقی اموال نیز بین وراث دیگر تقسیم می‌شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه تقسیم ارث همسر کلیک کنید.

ممکن از زن از شوهر سابقش صاحب فرزند باشد در این صورت باز هم سهم‌الارث وی از اموال مرد یک چهارم از اموال متوفی می‌باشد. در صورتی که مرد صاحب فرزند باشد حتی اگر فرزندان وی از همسر سابقش باشد در این صورت سهم‌الارث زن از شوهرش یک هشتم از اموال متوفی خواهد بود و مابقی اموال میان فرزندان مرد تقسیم می‌شود.

نکته قابل توجه این است که زن علاوه بر سهم‌الارث خود می‌تواند مهریه‌ای را نیز مطالبه نماید. باقی وراث باید از محل مابقی اموال به جا مانده مهریه زن را نیز پرداخت نمایند.

تقسیم ارث مرد بدون اولاد میان سایر طبقات ارث

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم در صورتی که مرد فوت کند و اولاد داشته باشد یک هشتم اموال به همسر وی می‌رسد و مابقی اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود. اگر یک مرد بدون اولاد فوت کند یک چهارم از اموال وی به همسرش به ارث می‌رسد و مابقی اموال میان سایر وراث تقسیم می‌گردد.

مابقی اموال به جا مانده مرد بدون اولاد بعد از تعیین یک چهارم ارث همسر متوفی، به ترتیب خاصی طبق قانون میان سایر وراث تقسیم می‌‌گردد. اگر پدر و مادر مرد زنده باشند مابقی اموال به آن‌ها می‌رسد. اموال به جا مانده به سه قسمت تقسیم می‌شود که یک سوم آن به مادر و دو سوم آن به پدر متوفی ارث می‌رسد. در صورت زنده نبودن پدر و مادر متوفی مابقی اموال به طبقات دیگر ارث انتقال می‌یابد. به همین ترتیب بر اساس قانون مدنی در صورت نبود افراد در هر طبقه از ارث، به طبقه بعدی منتقل می‌شود.

تقسیم ارث مرد در صورتی که به غیر از همسرش وارث دیگری نداشته باشد

اگر مرد فوت کند و به غیر از همسرش وارث دیگری نداشته باشد یک چهارم اموال به زن می‌رسد و باقی مانده اموال متوفی متعلق به حاکم شرع است. البته مرد می‌تواند وصیت کند که تمام اموالش به همسرش به ارث برسد. در این حالت یک چهارم اموال مرد به صورت ارث قانونی زن به او خواهد رسید و سه چهارم باقی مانده نیز به عنوان وصیت به ارث می‌برد.

نکته حائز اهمیت این است که وصیت متوفی معمولا تنها بر یک سوم از اموال وی قابل اجرا است. اگر شامل بیش از یک سوم اموال وی شود نیاز به تنفیذ حاکم دارد. اما در این حالت ذکر شده وصیت زائد بر ثلث اموال متوفی به تنفیذ حاکم نیاز ندارد. البته همان‌طور که گفتیم این در صورتی است که مرد وارث دیگری نداشته باشد. در صورت وجود وراث دیگر وصیت مرد تنها برای یک سوم از اموالش اعمال می‌شود. یعنی زن یک سوم را به عنوان وصیت و یک چهارم را به عنوان سهم‌الارث خود دریافت می‌کند و باقی اموال مرد میان سایر طبقات ارث تقسیم می‌شود

منبع مقاله: کانون وکلای آمریکا

دکمه بازگشت به بالا