اقتصادیبرترینهای کسب و کارعمومی

بیمه زندگی و خانواده: چگونه بیمه زندگی می‌تواند خانواده شما را در آینده محافظت کند؟

بیمه عمر ، نقد و بررسی

محافظت در برابر از دست دادن درآمد که در نتیجه اگر درگذشت ،

Beneficiary

” data-tipmaxwidth=”380″data-tiptheme=”tipthemeflatdarklight”data-tipdelayclose=”500″data-tipeventout=”mouseout”data-tipmouseleave=”false”data-tipcontent=”html” class=”jqeasytooltip jqeasytooltip4″ id=”jqeasytooltip4″ title=”ذینفع”>ذینفع از درآمد حاصل بهره مند و در نتیجه از تاثیر مالی فوت بیمه شده حفاظت می شود. هدف از بیمه عمر ارائه امنیت مالی به وسیله اندازه گیری از میزان نیاز مالی خانوادتان در زمان فقدان شما است. بنابراین، قبل از خرید بیمه عمرداشتن این مقیاس ، از وضعیت مالی و استاندارد زندگی فرزندان و بازماندگان شما اساسی است. برای مثال، چه کسی مسئول هزینه های بیمارستان و مراسم تشییع جنازه شما خواهد بود؟ باید خانوادیتان نقل مکان کنند؟ آیا پول کافی برای هزینه های آینده یا حال مانند مهد کودک، پرداخت وام مسکن و تحصیل وجود دارد ؟ این عاقلانه است که های عمر سالانه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و یا در هنگامی که شما تجربه یک رویداد بزرگ زندگی مانند : ازدواج، طلاق، تولد فرزند و یا خرید خانه یاگسترش کسب و کار را دارید. تا بتوانید از امینت متناسب باشرایط ایجاد شده بهرمند شوید.

بررسی بیمه عمر

بسیاری از افراد و برنامه ریزان مالی در کشورهای مختلف بیمه عمر را به عنوان سنگ بنای طرح های مالی خود در نظر میگیرند. در حالی که هدف اصلی از بیمه عمر کمک برای مراقبت از خانواده شما در صورت فقدانتان است، همچنین می توانید از اهداف دیگر از جمله خدمت زیر بهرمند شوید :

ایجاد پس انداز با امکان برداشت بصورت وام

داشتن دوران بازنشستگی عالی

بهره مندی از مزایای پوشش بیمه حوادث

کمک هزینه بیماری های صعب العلاج

ایجاد امنیت مالی برای خانواده تان

بیمه عمر مان

بیمه عمر مان بیمه گذاران را برای یک مقدار خاص از زمان پوشش می دهد ، طول مدت با توجه به پوشش و مدت است که فرد انتخاب کرده متفاوت است .معمولا مدت از ۱۰ تا ۳۰ سال بوده ولی قابل تمدید است. این بیمه مقرون به صرفه ترین بیمه ای است که ، طراحی شده برای محافظت از خانواده ، خانه ،پس انداز و یا هر

” data-tipmaxwidth=”380″data-tiptheme=”tipthemeflatdarklight”data-tipdelayclose=”500″data-tipeventout=”mouseout”data-tipmouseleave=”false”data-tipcontent=”html” class=”jqeasytooltip jqeasytooltip0″ id=”jqeasytooltip0″ title=”اتفاق”>اتفاق دیگر که برای شما حادث شود .

بیمه زندگی مان باعث رشد کیفیت زندگی می شود

بطور کلی در ایران دیدگاه مردم درباره بیمه عمر بصورت سنتی است و عقیده غالب بر این است که این بیمه در زمان فوت فرد برای حفاظت از وابستگان فرد طراحی شده است. اما حقیقت این است این بیمه باعث رشد کیفیت زندگی شما در زمان حیاتتان با ارائه پوشش های متنوع است .

شاخص بیمه عمر جهانی 

ایمنی و امنیت مهم ترین ویژگی های که به دنبال در یک سیاست بیمه عمر می باشد. ویژگی های سیاست عدم تضمین پتانسیل را دارند که به منظور افزایش ارزش سیاست. خطرات و پاداش در ارتباط با این ویژگی های غیر تضمین وجود دارد. چالش این است که پیدا کردن سیاست است که پتانسیل برای ارائه منافع شما به دنبال با سطح برای شما قابل قبول است.

عدم تضمین زندگی

دو معیار حفاظت و امنیت آینده دو عامل اساسی در انتخاب بیمه زندگی در سرتا سر دنیاست .ویژگی زندگی عدم تضمین از آینده برای هر فرد است و وجود ضرر و منفعت در ارتباط با این ویژگی مهم, غیر تضمینی بودن زندگی را نشان میدهد. چالش در پیدا کردن راهی استکه پتانسیل ارائه منافع به شما با داشتن سطح قابل قبولی ازخطر برایتان را داشته باشد .

انعطاف پذیری بیمه عمر

بیمه عمر انعطاف پذیری بود و بستگی به انتخاب نوع و میزان پوشش میتواند طیف وسیعی از

” data-tipmaxwidth=”380″data-tiptheme=”tipthemeflatdarklight”data-tipdelayclose=”500″data-tipeventout=”mouseout”data-tipmouseleave=”false”data-tipcontent=”html” class=”jqeasytooltip jqeasytooltip5″ id=”jqeasytooltip5″ title=”حق بیمه”>حق بیمه ها را باتوجه به شرایط مالی بیمه گذار فراهم آورد .

بیمه عمر حامی از طرف شما برای خانوادیتان

خانوادیتان به شما وابستگی دارند، و هیچ جایگزینی برای عشق و حمایت شما وجود ندارد. اما با داشتن بیمه عمر شما میتوانید این عشق و حمایت را با تامین امنیت مالی برای خانوادتان حتی در زمان فقدانتان فراهم سازید .بیمه عمر در تمام طول زندگی همراهتان بوده و مانند پایه ای محکم و استوار برای برنامه ریزی های بلند مدت مالی به کمک شما می آید و موجب حفاظت خانواده و کسب و کار تان خواهد بود .

بیمه عمر : یک ابزار مالی چند منظوره

بیمه عمر در درجه اول برای حفظ امنیت مالی خانواده شما پس از فوتتان طراحی شده است. اما بیمه عمر می تواند دسترسی شما را به داراییکه به واسته داشتن این بیمه خواهید داشت را برای رفع نیاز های مالی در زمان نیاز فراهم سازد . پس این راهی هوشمند برای تامین طرح های سرمایه گذاری آیندتان خواهد بود.

امنیت برای خانواده شما در زمان بروز اتفاق 

بیمه عمر می تواند کمک به :

منبعی برای پرداخت بدهیتان در زمان فوت .

باعث حفظ استاندارد های زندگی خانوادیتان در زمان فقدانتان .

حمایت برای ادامه مسیر دادن تا رسیدن به اهداف مد نظر افراد خانواده .

ارائه دسترسی فوری به منابع مالی .

بیمه عمر دارای بخش ارائه پوشش ها ی متنوع در صورت بروز و هم چنین بخش سود و منافع مالی حاصل است. لطفا برای انتخاب تواضن صحیح در این دوبخش با مشاوره بیمه ای خود صحبت کنید.

برای طرح های مالی خود برنامه ریزی داشته باشید

مهم نیست چه نوع بیمه عمر را انتخاب کنید، هیچ جایگزینی برای آرامش ذهنی شما وجود ندارد. بیمه عمر یکی از روشهای است که شما می توانید از امنیت مالی خانواده خود در صورت بروز حادثه برای شما اطمینان حاصل کنید. صحبت کردن با نماینده بیمه حرفه ای دارای مجوز در مورد نیاز های و ایجاد اهداف مالی از طریق طراحی بیمه عمر مطابق با آن نیاز ها میتواند راه گشای شما باشد . توجه به موارد زیر دارای اهمیت است :

کدام نوع از ترکیب پوشش و سود برای شما مناسب است .؟

چقدرخانواده شما نیاز به حفاظت و پوشش دارند .

چگونه با مناسب ترین حق بیمه بهترین بیمه نامه را داشته باشید .

 چقدر بیمه عمر نیاز دارید؟

یکی از راه های بسیار ساده برای به دست آوردن یک برآورد تقریبی از میزان بیمه عمر برای شما میزان نیاز در آمدیتان است ، البته پس از کسر مالیات بر درآمد(بیمه عمر به طور کلی از پرداخت مالیات معاف است ). ضرب در تعداد سال های که نیاز به درآمد بازنشستگی دارید . تورم رابه یاد داشته باشید به یک کمک هزینه بنام بیمه عمر نیاز خواهید داشت .

مزایای این طرح :

امکان بیمه شدن در هر سنی

در صورت از کارافتادگی فرد ، شرکت غرامت میپردازد و تا ده سال مستمری پرداخت میکند

در صورت بروز حادثه تا 5 میلیون تومان در سال هزینه درمان میپردازد.

در صورت ابتلا به بیماری سرطان تا 30 میلیون تومان میپردازد

در  صورت بروز سکته مغزی یا قلبی یا پیوند اعضا یا عمل جراحی قلب کرونر تا 20 میلیون توامن میپردازد

در صورت فوت فرد به بازماندگان تا 200 میلیون تومان پرداخت میشود

در صورت فوت فرد در اثر حادثه تا سقف 200 میلیون توامن به بازماندگان پرداخت میشود.

در صورت حیات فرد در انتهای قرارداد شرکت بیمه ایران سرمایه یا حقوق بازنشستگی به فرد میپردازد.

امکان پرداخت وام از ابتدای سال سوم بیمه نامه به تعدد و بدوون نیاز به ضامن و سفته

پرداخت سود روزشمار تضمینی 18% و سود مشارکت

امکان بازخرید در هر موقعی از بیمه نامه

امکان انتخاب افرادی که قصد دارید سرمایه فوت به آنها پرداخت شود و انتخاب درصد پرداخت

معاف از مالیات بر درامد و مالیات بر ارث

پرداخت سرمایع فوت به بازماندگان بدون نیاز به انحصار وراثت و بدون معطلی

امکان افزایش پلکانی حق بیمه برای افزایش دادن میزان سرمایه و حقوق بازنشستگی و افزایش پوشش ها

سرمایه = تمام حق بیمه های پرداختی فرد در طول مدت بیمه نامه + سود روزشمار + سود مشارکت ( چه از پوشش های درمان و حادثه و … استفاده بکند و چه استفاده نکند )

نکته : میزان سرمایه و تمام پوشش های گفته شده در بالا به نسبت میزان حق بیمه پرداختی شما است ، یعنی به همان نسبت کاهش یا افزایش میابد

دکمه بازگشت به بالا