برترینهای کسب و کارعمومی

قیراط قیمت زمرد در بازار تهران و قیمت انواع انگشتر زمرد

سنگ زمرد سبز برزیلی با حکاکی نام مبارک علی و فاطمه

۱٬۹۲۱٬۰۰۰در چهارسوهنر

نگین انگشتر زمرد بسیار زیبا و خاص _کد:۲۰۶۴۶

۸۷۹٬۰۰۰در جواهری بینا

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84023

۲۰٬۸۹۸٬۰۰۰در جواهربازار

نگین تک زمرد کلمبیا خوش تراش طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84027

۲۶٬۹۵۴٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد N05

۲۲۲٬۰۰۰در سنگشو

زمرد S1602

۳۹۹٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S2926

۳۰۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد سلین کالا کد 11578154

۲۲۵٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی خوشرنگ و اعلا – کد 154

۸۷۵٬۸۴۰در گالری الماس

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84017

۲۴٬۲۷۴٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4234

۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد S3347

۲۴۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S1710

۲۱۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S1794

۲۶۴٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد طبیعی مدل بیضی کد 11579355

۱۵۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4235

۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین بیهمتای زمرد 2/70 قیراط کدE102

۲۰۰٬۰۰۰در شرکت سرزمین سبز

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4219

۱٬۶۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین تک زمرد برزیلی راف – کد 98295

۱٬۱۹۳٬۰۰۰در جواهربازار

نگین انگشتر زمرد خوش رنگ عالی _کد:۲۰۶۴۵

۵۸۶٬۰۰۰در جواهربازار

زمرد S3449

۳۰۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S1778

۱۸۵٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4238

۱٬۳۵۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین تک زمرد کلمبیا شفاف طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84032

۲۵٬۵۶۴٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد زامبیا معدنی خوشرنگ و اعلا – کد 494

۱٬۲۸۰٬۰۰۰در گالری الماس

سنگ زمرد سلین کالا کد ۱۱۵۶۸۸۷۶

۲۹۰٬۰۰۰در سلین کالا

زمرد S1705

۳۲۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین تک زمرد آفریقایی سبز زیبا – کد 60785

۸۱۶٬۰۰۰در جواهربازار

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568758

۲۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4225

۱٬۵۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4220

۱٬۴۵۰٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد S1676

۳۳۵٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد طبیعی مدل بیضی کد 11579733

۱۵۰٬۰۰۰در سلین کالا

سنگ زمرد سلین کالا کد 11579791

۲۲۵٬۰۰۰در سلین کالا

نگین انگشتر زمرد خوشرنگ زیبا _کد:۳۰۵۸

۴۵۶٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4224

۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4232

۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین خاص زمرد 4/50 قیراط E108

۲۵۰٬۰۰۰در شرکت سرزمین سبز

سنگ زمرد سلین کالا کد ۱۱۵۶۸۸۳۰

۴۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

زمرد S1693

۲۷۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568380

۳۹۰٬۰۰۰در سلین کالا

زمرد S3988

۲۴۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S1688

۲۷۵٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S1606

۲۹۹٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد سلین کالا کد 11579435

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی خوشرنگ و اعلا – کد 1001

۱٬۸۴۱٬۸۴۰در گالری الماس

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4222

۱٬۵۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

سنگ زمرد سلین کالا کد ۱۱۵۶۸۹۹۶

۲۴۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4226

۱٬۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد S1682

۲۴۵٬۰۰۰در گوهران شاپ

سنگ زمرد سلین کالا کد 11577666

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین تک زمرد کلمبیا کم نظیر طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84030

۲۴٬۹۶۹٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد برزیلی سنتتیک خوشرنگ و اعلا – کد 2230

۳۶۵٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد راف

۳۵۰٬۰۰۰در ایلیا گوهر

نگین بی نظیر زمرد4/50 قیراط کدE100

۲۶۵٬۰۰۰در شرکت سرزمین سبز

سنگ زمرد سلین کالا کد 11579696

۲۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

سنگ زمرد سلین کالا کد 11579505

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

سنگ زمرد طبیعی مدل بیضی کد 11577470

۸۰٬۰۰۰در سلین کالا

زمرد S1595

۲۷۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84013

۵۱٬۲۷۸٬۰۰۰در جواهربازار

سنگ زمرد سلین کالا کد ۱۱۵۶۸۹۰۵

۲۴۰٬۰۰۰در سلین کالا

سنگ زمرد طبیعی مدل بیضی کد 11580004

۲۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4227

۹۵۰٬۰۰۰در گالری الماس

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568545

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

زمرد S1706

۳۶۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84015

۱۹٬۴۲۸٬۰۰۰در جواهربازار

سنگ زمرد سلین کالا کد 11580268

۲۵۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین زمرد برزیل کد ۲۷۵

۶۵۰٬۰۰۰در گالری نقره سهره

نگین زمرد برزیلی سنتتیک خوشرنگ و اعلا – کد 2226

۳۳۵٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد S1672

۳۹۹٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4221

۱٬۳۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

زمرد ناب و پاک دره پنجشیر افغانستان

۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰در ایسام

نگین تک زمرد کلمبیا کمیاب طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84026

۲۸٬۹۳۹٬۰۰۰در جواهربازار

سنگ زمرد سلین کالا کد ۱۱۵۶۸۹۴۷

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

سنگ زمرد سلین کالا کد11568565

۲۵۰٬۰۰۰در سلین کالا

نگین انگشتر زمرد بسیار زیبا و خوشرنگ _کد:۲۰۵۲۸

۷۷۰٬۰۰۰در جواهری بینا

5 قطعه زمرد اصل کشمیر کاملا طبیعی

۱٬۹۸۰٬۰۰۰در ایسام

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568713

۳۰۰٬۰۰۰در سلین کالا

فروش یک قطعه زمرد 8 گرمی

۳۶۰٬۰۰۰در ایسام

زمرد اصیل و بکر پنجشیر با شناسنامه فوق تخصصی

۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰در ایسام

12عدد نگین زمرد

۲٬۲۷۱٬۳۶۰در ایسام

زمرد S1609

۳۹۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین زمرد کلمبیا

۱٬۲۵۰٬۰۰۰در ایلیا گوهر

زمرد S1686

۴۲۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد S3338

۳۰۰٬۰۰۰در گوهران شاپ

زمرد معدنی کشور زامبیا

۶۶۷٬۰۰۰در ایسام

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568545

۴۹۰٬۰۰۰در ایسام

سنگ زمرد سلین کالا کد 11568586

۵۰۰٬۰۰۰در ایسام

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4228

۱٬۲۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین زمرد برزیلی سنتتیک خوشرنگ و اعلا – کد 2225

۳۳۵٬۰۰۰در گالری الماس

نگین خاص زمرد 3/55 قیراط کدE104

۲۵۰٬۰۰۰در شرکت سرزمین سبز

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84019

۱۴٬۸۴۲٬۰۰۰در جواهربازار

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4229

۱٬۵۵۰٬۰۰۰در گالری الماس

نگین زمرد زامبیا معدنی و طبیعی اعلا کد 4233

۸۰۰٬۰۰۰در گالری الماس

سنگ زمرد سلین کالا کد 11578154

۵۰۰٬۰۰۰در ایسام

راف سنگ زمرد معدنی در بستر

۲۶۲٬۰۰۰در ایسام

پک 128 قیراطی زمرد افغان

۸۵۰٬۰۰۰در ایسام

نگین تک زمرد کلمبیا طبیعی رنگ تقویت شده – کد 84022

۲۸٬۹۳۹٬۰۰۰در جواهربازار

زمرد S1598

۱۱۵٬۰۰۰در گوهران شاپ

نگین و مهره نشان کهنه زمرد جید

انگشتر جواهر با نگین زمرد  یکی از ارزشمندترین جواهرات رنگی است که در ترکیب با رکاب طلا و نقره، جلوه ای بی نظیر را می سازد

۱۶۵٬۰۰۰در ایسام

فروشگاه شرف آنلاین از سال 1395 وارد حوزه فروش اینترنتی با محصول اختصاصی شرف الشمس گردید جهت خرید و قیمت زمرد کلمبیا اینجا کلیک کنید

مهرداد مهرآور

مهرداد مهرآور، نویسنده و متخصص حوزه سنگ‌های قیمتی، با شور و اشتیاقی فراوان به بررسی و به اشتراک گذاری دانش خود در این زمینه می‌پردازد. او از جوانی علاقه‌مند به زمین‌شناسی و معدن‌کاری بوده و این علاقه او را به دنیای گوهرها و سنگ‌های قیمتی سوق داد.
دکمه بازگشت به بالا