ورزش و نشاط

آغاز اجرای موافقت نامه تامین اجتماعی بین ایران و ترکیه

به‌ گزارش خبرگزاری مجله زنده خبری، محمد محمدی در مورد موافقت‌نامه مین اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکیه  گفت: طبق بند الف ماده 5 قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال به‌کار دارند، چنانچه موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد، در مورد ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها مطابق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد.

 وی با بیان این‌که قانون موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه توسط مجالس کشورهای دو طرف به تصویب رسیده و سند ترتیبات اجرایی این موافقت‌نامه نیز 28 تیر سال گذشته به امضای طرفین رسیده است، افزود: مشمولان این موافقت‌نامه افرادی هستند که قبلاً یا در حال حاضر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سازمان‌های ذی‌ربط در کشور ترکیه، بیمه‌پرداز بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند.

محمدی محور اصلی موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه را تجمیع و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای ذی‌نفعان نزد طرفین موافقت‌نامه در احراز شرایط جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات عنوان کرد و گفت: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، کمک هزینه کفن و دفن، خدمات درمانی، بارداری و بیماری و نیز بیماری‌های حرفه‌ای از خدمات و مزایایی است که مبتنی بر تجمیع سوابق است که متناسب با سوابق در هرکشور ارائه می‌شود. درصورتی‏‌که به موجب قوانین هر یک از طرفین، برخورداری از مزایا مشروط به احراز سوابق بیمه‌‏ای باشد، سازمان مجری آن قانون در صورت لزوم و به‌شرط عدم همپوشانی، سوابق بیمه‏‌ای احراز شده به موجب قوانین طرف دیگر را همانند سوابق بیمه‌ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت. در این حالت فرد بیمه‌‏شده و بازماندگان ‏باید درخواست‌های خود را برای دریافت مستمری به سازمان محل اقامت خود تسلیم کنند.

وی همچنین گفت: با توجه به این‌که احتمال دارد سازمان محل اقامت متقاضی لزوماً با سازمان آخرین محل بیمه‏‌پردازی وی یکسان نباشد، لذا بررسی احراز شرایط برقراری و صدور حکم اولیه مستمری از جانب طرف متعاهدی خواهد بود که آخرین محل بیمه‌‏پردازی بیمه‌شده محسوب می‏‌شود.

وی کمک هزینه کفن و دفن (مراسم ترحیم) را از دیگر خدماتی برشمرد که در موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه آورده شده است و افزود: اگر بیمه‌‏شده، در سرزمین طرف دیگر فوت کند چنین تلقی می‏‌شود که محل فوت وی در سرزمین طرفی است که آن شخص در آن سرزمین بیمه ‌شده است و بازماندگان وی استحقاق دریافت هزینه مراسم ترحیم را خواهند داشت.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: با صدور بخشنامه قانون مذکور، سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی نزد سازمان‌های بیمه‌ای ذی‌ربط کشور ترکیه و بالعکس، در صورت تقاضای بیمه‌شده یا بازماندگان وی پس از طی فرایندهای اجرایی مورد توافق، برای احراز شرایط برخورداری از تعهدات و حمایت‌های احصاء شده در موافقت‌نامه از سوی طرفین لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/

تیم خبری علوم ورزشی

نویسنده‌ی ورزشی با تمرکز بر راهنمایی‌های تمرینی و بهبود عملکرد ورزشی. با به اشتراک گذاری تکنیک‌ها و استراتژی‌های موثر در ورزش، هدفمندی خود را در بهبود عملکرد ورزشی خوانندگان قرار می‌دهم. همراهی با من را بپذیرید و به جزئیات هیجان‌انگیز دنیای ورزش بپردازید.
دکمه بازگشت به بالا