وارد کننده اتصالات بنکن در ایران

فروش اتصالات جوشی بنکن یا فروش اتصالات مانیسمان بنکن

فروش اتصالات مانیسمان بنکن در شرکت رادوکو، وارد کننده اتصالات جوشی بنکن با توجه به تقاضا اتصالات جوشی بنکن را از سایز 1/2 اینچ تا 48 اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می نمایید. قیمت فروش تک با عمده متفاوت می باشد لطفا بگیرید.

انواع اتصالات بنکن یا انواع اتصالات مانیسمان بنکن

زانو مانیسمان بنکن

برای ساده سازی انتخاب از یک مولفه به نام رده استفاده می شود این رده برای اتصالات بنکن و لوله یکی می باشد به عنوان مثال زانو رده 40 بنکن دارای یک ضخامت مطابق استاندارد و هم اندازه لوله رده 40 می باشد که زمان جوشکاری باید اتصالات بنکن لب به لب لوله قرار بگیرند و با ساپورت گذاری جوش داده شوند. زانو جوشی بنکن با رده های زانو مانیسمان بنکن رده 40 و زانو مانیسمان رده 80 بنکن و زانو مانیسمان رده 160 و… دسته بندی می شوند.

لیست قیمت زانو جوشی رده 40 بنکن

برای اطلاع از درصد تخفیف تماس بگیرید

با عرض پوزش به علت نوسانات ارزی قیمت محصولات تغییر کرده است لطفا برای موجودی و قیمت اتصالات رده ۴۰ بنکن محصولات بگیرید.

تبدیل مانیسمان بنکن 

قیمت اتصالات رده ۴۰ بنکن

برای اطلاع از درصد تخفیف تماس بگیرید

شرح

سایز

اینچ

مدل

برند

رده

قیمت (تومان)

تبدیل جوشی

3.4*1.2

هم مرکز

بنکن

40

30.000

تبدیل جوشی

1*1.2

هم مرکز

بنکن

40

40.000

تبدیل جوشی

1*3.4

هم مرکز

بنکن

40

39.000

تبدیل جوشی

1 1.4*1.2

هم مرکز

بنکن

40

75.000

تبدیل جوشی

1*11.4

هم مرکز

بنکن

40

55.000

تبدیل جوشی

11.4*3.4

هم مرکز

بنکن

40

75.000

تبدیل جوشی

11.2*1.2

هم مرکز

بنکن

40

94.000

تبدیل جوشی

11.2*3.4

هم مرکز

بنکن

40

85.000

تبدیل جوشی

11.2*1

هم مرکز

بنکن

40

62.000

تبدیل جوشی

11.2*11.4

هم مرکز

بنکن

40

56.000

تبدیل جوشی

2*1.2

هم مرکز

بنکن

40

145.000

تبدیل جوشی

2*3.4

هم مرکز

بنکن

40

123.000

تبدیل جوشی

2*1

هم مرکز

بنکن

40

93.000

تبدیل جوشی

2*11.4

هم مرکز

بنکن

40

80.000

تبدیل جوشی

2 *11.2

هم مرکز

بنکن

40

78.000

تبدیل جوشی

21.2*1.2

هم مرکز

بنکن

40

330.000

تبدیل جوشی

21.2*3.4

هم مرکز

بنکن

40

320.000

تبدیل جوشی

 21.2*1

هم مرکز

بنکن

40

220.000

تبدیل جوشی

21.2*1 1.4

هم مرکز

بنکن

40

170.000

تبدیل جوشی

21.2*1 1.2

هم مرکز

بنکن

40

160.000

تبدیل جوشی

21.2*2

هم مرکز

بنکن

40

140.000

تبدیل جوشی

3*1.2

هم مرکز

بنکن

40

420.000

 

شرح

سایز

اینچ

مدل

برند

رده

قیمت (تومان)

تبدیل بدون درز

3*3.4

هم مرکز

بنکن

40

400.000

تبدیل بدون درز

3*1

هم مرکز

بنکن

40

250.000

تبدیل بدون درز

3*1 1/4

هم مرکز

بنکن

40

240.000

تبدیل بدون درز

3*1 1/2

هم مرکز

بنکن

40

220.000

تبدیل بدون درز

3*2

هم مرکز

بنکن

40

200.000

تبدیل بدون درز

3*2 1/2

هم مرکز

بنکن

40

185.000

تبدیل بدون درز

4*1.2

هم مرکز

بنکن

40

700.000

تبدیل بدون درز

4*3.4

هم مرکز

بنکن

40

650.000

تبدیل بدون درز

4*1

هم مرکز

بنکن

40

450.000

تبدیل بدون درز

4*1 1.4

هم مرکز

بنکن

40

360.000

تبدیل بدون درز

4*1 1.2

هم مرکز

بنکن

40

330.000

تبدیل بدون درز

4*2

هم مرکز

بنکن

40

300.000

تبدیل بدون درز

4*2 1.2

هم مرکز

بنکن

40

270.000

تبدیل بدون درز

4*3

هم مرکز

بنکن

40

260.000

تبدیل بدون درز

5*1

هم مرکز

بنکن

40

1.000.000

تبدیل بدون درز

5*1 1.4

هم مرکز

بنکن

40

900.000

تبدیل بدون درز

5*1 1.2

هم مرکز

بنکن

40

600.000

تبدیل بدون درز

5*2

هم مرکز

بنکن

40

550.000

تبدیل بدون درز

5*2 1.2

هم مرکز

بنکن

40

500.000

تبدیل بدون درز

5*3

هم مرکز

بنکن

40

470.000

تبدیل بدون درز

5*4

هم مرکز

بنکن

40

460.000

تبدیل بدون درز

6*1

هم مرکز

بنکن

40

1.400.000

 

شرح

سایز

اینچ

مدل

برند

رده

قیمت (تومان)

ردیوسر مانیسمان

11.4*6

هم مرکز

بنکن

40

1.050.000

ردیوسر مانیسمان

11.2*6

هم مرکز

بنکن

40

900.000

ردیوسر مانیسمان

2*6

هم مرکز

بنکن

40

800.000

ردیوسر مانیسمان

21.2*6

هم مرکز

بنکن

40

750.000

ردیوسر مانیسمان

3*6

هم مرکز

بنکن

40

700.000

ردیوسر مانیسمان

4*6

هم مرکز

بنکن

40

670.000

ردیوسر مانیسمان

5*6

هم مرکز

بنکن

40

650.000

ردیوسر مانیسمان

2*8

هم مرکز

بنکن

40

2.000.000

ردیوسر مانیسمان

21.2*8

هم مرکز

بنکن

40

1.500.000

ردیوسر مانیسمان

3*8

هم مرکز

بنکن

40

1.400.000

ردیوسر مانیسمان

4*8

هم مرکز

بنکن

40

1.350.000

ردیوسر مانیسمان

5*8

هم مرکز

بنکن

40

1.300.000

ردیوسر مانیسمان

6*8

هم مرکز

بنکن

40

1.200.000

ردیوسر مانیسمان

2*10

هم مرکز

بنکن

40

3.500.000

ردیوسر مانیسمان

21.2*10

هم مرکز

بنکن

40

3.100.000

ردیوسر مانیسمان

4*10

هم مرکز

بنکن

40

1.900.000

ردیوسر مانیسمان

5*10

هم مرکز

بنکن

40

1.900.000

ردیوسر مانیسمان

6*10

هم مرکز

بنکن

40

1.900.00

ردیوسر مانیسمان

8*10

هم مرکز

بنکن

40

1.900.000

کپ جوشی بنکن یا کپ مانیسمان بنکن

قیمت کپ مانیسمان بنکن یا قیمت کپ مانیسمان رده 40

قیمت کپ جوشی رده 80 بنکن

ASTM A234 WPBرده 40

قیمت(تومان)

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 1/2 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 3/4 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 1 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز1/2 1 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 1/4 1 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 2 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 3 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 4 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 5 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 6 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 8 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 10 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 12 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 14 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 16 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 18 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 20 اینچ

تماس بگیرید

کپ جوشی بنکن رده 80 سایز 24 اینچ

تماس بگیرید

با عرض پوزش به علت نوسانات ارزی قیمت اتصالات رده ۴۰ بنکن تغییر کرده است برای اطلاع از سایر قیمت ها   بگیرید

خرید اتصالات جوشی بنکن یا خرید اتصالات مانیسمان بنکن

برای خرید اتصالات جوشی بنکن با واحد پایپینگ شرکت رادوکو نمایندگی فروش اتصالات جوشی بنکن بگیرید و در اسرع وقت پیشنهاد فنی و مالی خود را دریافت نمایید.

برای اطلاع از قیمت و شرایط فروش لوله و اتصالات پلیکا در سال  1403می توانید با شماره  09128354940 و 09122801103 تماس بگیرید .
 یا لیست اقلام مورد درخواست خود را از طریق یا به شماره ارسال کنید.

دکمه بازگشت به بالا