اجتماعی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از آغاز بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال 1402 در مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.

به گزارش مجله زنده خبری، امیر شهرابی با اعلام آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال 1402 توسط مناطق شهرداری تهران، گفت: تاکنون جلسات جداگانه ای برای بررسی بودجه و اعتبارات پیشنهادی سال 1402 با حضور شهرداران و معاونان مناطق تشکیل شده است. 2، 3، 4، 5.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به محورهای بودجه پیشنهادی 1402 شهرداری تهران افزود: بودجه امسال براساس لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران و ضمن تاکید بر تکمیل نیمی از پروژه ها در مناطق، در تملک دارایی های سرمایه ای، توسعه مستمر و مستمر و مقرون به صرفه همسایگی، بازتوزیع عادلانه و حسابداری اندازه کاربری زمین و در بخش تملک دارایی های غیردائم، ارائه خدمات سرانه در سطح پایین. -مناطق درآمدی و کاهش فاصله آنها با مناطق پردرآمد در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، در روند بررسی پیشنهادهای بودجه مناطق 1402، رویکردهای شهردار تهران از جمله نوسازی شهر در امتداد زنجیره حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد محوری و همچنین اولویت های شورای شهر ششم تهران مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن پروژه اولویت بندی شده است.

شهرابی با اشاره به برنامه ریزی برای تدوین بودجه 1402 شهرداری تهران ادامه داد: قبل از ورود به مراحل تدوین بودجه 1402 طی چند جلسه در ماه های اخیر ضمن تعدیل ردیف های اعتباری هزینه ها و تملک سرمایه و مالی. دارایی ها، برخی ردیف های بودجه تکراری و مشابه ادغام شده اند.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری در بودجه سال 1402 شهرداری تهران خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح موجب افزایش اختیارات مدیران اجرایی در اجرای عملیات و هزینه های خطوط اعتباری و رفع برخی محدودیت های موجود، کاهش تعداد موافقت نامه ها برای تشریح عملیات و امکان تبادل محتوای کیفی و پیشنهادی، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش مالی. نظم و انضباط و شفافیت

به گزارش سایت شهر، وی به همکاری شهرداران مناطق برای تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم ضمن در نظر گرفتن پروژه های مورد نیاز محله و شهروندان، به مناطق کمک کنیم. نیازهای هر منطقه را در نظر بگیرید تا رضایت مردم را جلب کند

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا