برترینهای کسب و کارعمومی

چطور در بسکتبال حرفه ای شویم؟

وضعیت صحیح بدن را هنگام زدن حفظ کنید. زانوها باید به اندازۀ عرض شانه ها باز باشد و برای شروع حرکت آماده باشید. هیچگاه با زانوهای قفل شده نایستید. هنگام زدن سعی کنید از ارتفاع کمر بالاتر نیاید. در حالت دفاعی نباید از نیمۀ ران بالاتر بیاید.زدن را یاد بگیرید. تا آنجا که می توانید بزنید، باید به چگونگی حرکت و عکسل العمل در برابر نیرویی که به آن وارد می کنید کاملاً آشنایی پیدا کنید.  با هر دو دست خود تمرین کنید تا بتوانید به راحتی به سمت چپ و یا راست حرکت نمایید. به طور متناوب محکم و نرم به ضربه بزنید.

یک تمرین خوب، بیست بار تمرین پیوسته با دست راست و بیست بار تمرین با دست چپ است. سه سِت از این تمرینات را در ابتدای تمرینات روتین و سه ست را در انتهای تمرینات انجام دهید.در ابتدا ساکن باشید، اما زانوهای خود را خم کنید و با فشار بر روی انگشتان به بدن حرکت دهید. زمانیکه در یک موقعیت ساکن بر زدن تسلط یافتید، این تمرین را با راه رفتن آرام انجام دهید. هنگامیکه در این مرحله هم موفق شدید شروع به دویدن نمایید.

در حال حرکت به طور متناوب با دو دست بزنید. این روش، روش کراس اور (crossover) نامیده می شود. زدن را با یک الگوی زیک زاک شروع کنید. دو قدم به جلو و راست رفته با دست راست به سمت دست چپ بزنید و سپس دو قدم به سمت جلو و چپ بر دارید. و قتی در جهت جلو مهارت یافتید این کار را به سمت عقب نیز انجام دهید.ردیفی از مخروط ها با فاصلۀ مشخص ایجاد کنید و اطراف آن ها به تمرین بپردازید.

چشمان خود را بالا نگه دارید. یکی از مهمترین مهارت هایی که لازم است در مراحل ابتدایی زدن یاد بگیرید، زدن بدون نگاه کردن به است. این کار در ابتدا سخت بوده اما در نهایت نیاز دارید که بدون نگاه کردن به آن را احساس کنید. یک نقطه مانند لبۀ حلقۀ را انتخاب کرده و در تمامی مراحل تمرینات زدن چشم خود را در آن نقطه ثابت نگه دارید.

به طور پیوسته تمرین کنید. آنقدر تمرین کنید تا موقعیت را احساس نمایید، بر روی آن کنترل داشته باشید و هر کاری که لازم است با انجام دهید.را با کف دست لمس نکنید، یک خوب با انگشتان انجام می شود.هر زمانی را برای تمرین زدن صرف کنید. زمین را از بالا تا پایین بزنید. در زمان رفتن به مدرسه و یا خانه بزنید. بسیار مهم است که به هر میزان که می توانید تمرین کنید.

How to become a professional in basketball

قسمت دوم: تمرینات پیشرفته

قدرت خود را افزایش دهید. زمانیکه تازه شروع کرده اید، مهمترین نگرانی شما این است که مطمئن شوید دوباره به نزدیک دست شما برمی گردد و یا نه. اما در نهایت باید بر برگشت با سرعت و با نیروی قابل کنترل مسلط شوید.کنترل کامل به مچ دست مربوط می شود. برای گسترش قدرت به طور متناوب همانطور که به صورت طبیعی انجام می دهید، به ضربه بزنید و سپس قدرت ضربات را افزایش دهید. آنقدر محکم به ضربه نزنید که کنترل را از دست دهید.

چندین مرتبه خیلی محکم به ضربه بزنید اما هنگام بازگشت بازوی خود را بالا نیاورید و سپس به معمولی خود باز گردید و به طور متناوب تکرار نمایید.زدن روی خاک را امتحان کنید. ضربه زدن به به صورتیکه با سرعت دلخواه باز گردد بسیار سخت خواهد بود. زمانیکه به این نوع زدن عادت کردید دوباره به داخل باز گشته و مانند قبل بزنید.

با تمرینات، قدرت کراس اور خود را افزایش دهید. در تمرینات کراس اور به صورت متناوب بین هر دو دست جابجا می شود. کراس اور سریع، ربودن توسط مدافع و قطع حرکت شما را مشکل می کند. در اواخر دهۀ 90 آلن ایوانسون برای های سریع و کراس اور خود شناخته شده بود.با چهار قدرتمند با دست راست شروع کنید و پنجم را به دست چپ بدهید. همین کار را با دست چپ تکرار کنید. سپس سه قبل از جابه جایی دست ها و سپس دو بزنید. و در نهایت جابه جایی بین دست ها را در کسری از ثانیه با قدرتمند انجام دهید.

همزمان با زدن بدوید. از ابتدای زمین تا خط پرتاب آزاد بزنید و برگردید. سپس تا خط پرتاب سه امتیازی به روید و باز گردید سپس تا نیمۀ زمین و بعد از آن تا انتهای زمین بزنید و باز گردید.با دو بزنید. زمانیکه در قدرت  زدن خود اعتماد به نفس کافی به دست آوردید، زدن همزمان با دو دست را تمرین کنید. این امر سبب تقویت زدن و انجام آن به صورت خودکار و ناخودآگاه می شود. اگر بتوانید با دو های قدرتمندی در طول زمین بزنید، مهارت زنی فوق العاده ای پیدا کرده اید.

قسمت سوم: تمرینات پرتاب (اصول اولیه)

هنگام پرتاب کد BEEF+C را به خاطر داشته باشید. این کد در به یاد آوری اصول پرتاب ها کمک کننده است.B(Balance)تعادل. مطمئن شوید که قبل از پرتاب تعادل کافی دارید. پاها باید به اندازۀ عرض شانه باز باشد. زانوها کمی خم شده و آمادۀ پرش باشید.E(Eyes) چشم ها. در زمان پرتاب چشم ها را به روی سبد متمرکز کنید.E(Elbow) آرنج. هنگام شوت کردن آرنج ها را به طرف بدن خود بگیرید.F(Follow Through) دنبال کردن. پرتاب خود را دنبال کنید. دست پرتاب کنندۀ شما باید مانند حالتی باشد که قصد بر داشتن شیرینی از قفسۀ بالا را دارید.

C(Concentration/Awareness) تمرکز و آگاهی. این مورد مهمترین قسمت پرتاب است. بر جاییکه قرار است توپ را بفرستید تمرکز کنید. زمانیکه تصمیم به پرتاب می گیرید، قصد خود را اجرا کنید و کاملاً تمرکز نمایید.پرتاب با یک دست را تمرین کنید. عمل پرتاب کردن کاملاً به دست غالب شما وابسته است. پس با دست غالب تمرین کنید. اگر راست دست هستید، وظیفۀ دست چپ در زمانیکه برای پرتاب آماده می شوید ثابت کردن بوده و برای جلوگیری از لغزش  از دست به کار می رود. اما در زمان بازی نباید از این تکنیک استفاده کنید. زیرا به احتمال زیاد باعت پرتاب اشتباه خواهد شد. و شانس کمتری برای ورود به سبد خواهد داشت.

را در میان انگشتان خود بگیرید به گونه ای که نور را از لابه لای انگشتان ببینید. در زمان پرتاب،  را به سمت هدف روانه کنید به طوریکه به سمت عقب و به سمت شما می چرخد. به این کار چرخش (spin) می گویند.این تمرین را درحالیکه دراز کشیده اید انجام دهید. به طور مستقیم  را به هوا پرتاب کنید به طوریکه دوباره به دستان شما باز گردد. می توانید این تمرین را ساعت ها همراه با گوش دادن به موسیقی انجام دهید.

باید  را بخشی از بازوی خود احساس کنید که برای رسیدن به حلقه آن را بلند کرده اید.تمرینات لی آپ (lay-up) را با هر دو دست انجام دهید. تمرینات لی آپ دربارۀ ، اصول و نزدیک شدن به هدف است. با استفاده از روش درست باید قادر به ساختن لی آپ های متعدد باشید. تمرین لی آپ به ویژه با دست غیر غالب برای تبدیل کردن شما به یک بازیکن همه فن حریف عالی است.

 • از خط سه امتیازی به سمت سبد بزنید هنگامیکه به خط پرتاب رسیدید دو قدم دیگر تا حلقه باید بردارید. اگر در سمت راست هستید آخرین را زمانیکه بر خط پرتاپ با پای راست قدم می گذارید زده و سپس با پای چپ بپرید. اگر در سمت چپ هستید بر خلاف این عمل کنید.
 • در سمت راست، دست راست را همراه با توپ و همزمان با زانوی راست بالا بیاورید. تصور کنید که آرنج را با یک رشته به زانو متصل کرده اید.

قسمت چهارم: تمرینات پرتاب (پیشرفته)

 1. هنگامیکه در اصول پرتاب مهارت یافتید، از قسمت های مختلف زمین پرتاب کنید. برای این تمرینات همرا بودن با دوستان و هم تیمی ها در گرفتن توپ های برگشتی و انتقال سریع آن ها کمک کننده خواهد بود. این تمرینات شامل 7 موقعیت مختلف است. اما می توانید با توجه به نیازهای خود تمرینات را انجام دهید. باید هر پرتاب را قبل از رفتن به موقعیتی دیگر در زمین انجام دهید. این کار را سریع و با حداقل پرتاب انجام دهید.
 • با پرتاب لی آپ شروع کنید. به سمت نقطه ای بین خط پرتاب و خط پرتاب سه امتیازی حرکت کنید. از دوست خود بخواهید توپ را پاس دهد و پرتاب نمایید تا موفق شوید. سپس به گوشۀ خط پرتاب بروید و پرتاب کنید. سپس پرتاب از منطقۀ آزاد را امتحان کنید. حرکت در اطراف خط پرتاب را ادامه دهید و پرتاب های مختلفی را تجربه کنید.
 1. پرتاب های آزاد را مرتب تمرین کنید به گونه ای که در خواب هم به راحتی این کار را انجام دهید. یک پرتاب پنالتی اصول کلی پرتاب را نشان می دهد. نمی توانید پای خود را از زمین بلند کنید پس باید حرکت خود را با دقت و صحت انجام دهید.
 • دقت کنید که چند توپ را درست به هدف می زنید.
 • اگر درحالیکه تنفس سختی بعد از دویدن و یا تمرین سنگین دارید، پرتاب های پنالتی خوبی داشته باشید، وضعیت خوبی برای بازی دارید.
 1. تمام تمرینات را در مقابل مدافعان انجام دهید. هرگز نمی توان پرتاب بدوم مزاحم داشت. اگر فقط با خود تمرین کنید و از همۀ فاصله ها پرتاب داشته باشید، هنگام ورود به بازی دچار شوک می شوید. یک مدافع شما را دستپاچه می کند، رو به روی شما قرار می گیرد و تلاش می کند تا را بگیرد و مانع از پرتاب شود.

  کفش بسکتبال باید چگونه باشد؟

  تقسیم بندی کف کفش بر مبنای استفاده در فضای باز یا سرپوشیده است. کف کفشی که برای زمین سرپوشیده طراحی شده تقریبا نرم است و به زمین بسکتبال که گرد و خاک دارد می‌چسبد. اما کف کفش‌های بسکتبال طراحی شده برای زمین‌های سرباز سفت است و دوام بیشتری در زمین‌های بسکتبال سفت و سخت دارد.

  انتخاب نادرست باعث خواهد شد که در جریان بازی مدام سُر بخورید و همچنین کفش سریع فرسوده شود. به همین دلیل برای انتخاب لایه بیرونی مناسب ابتدا باید تصمیم بگیرید که در چه نوع زمینی قرار است بازی کنید. پس از آن باید میزان سفت یا نرم بودن کف کفش را بررسی کنید.یا باید در مورد کفش موردنظر و ویژگی‌هایش تحقیق کنید یا ناخن خود را روی کف کفش بکشید. اگر جنس آن سفت باشد مناسب استفاده در زمین‌های سر باز است اما اگر نرم باشد آنگاه باید از آن در زمین‌های سرپوشیده استفاده کرد.

  الگوی لایه بیرونی کفش در واقع الگوی لاستیکی است که تعیین کننده میزان چسبندگی کفش به زمین است. برای اینکه کفش چسبندگی بیشتری به زمین داشته باشد الگوی کف آن باید چندجهتی باشد. چندبعدی بودن یعنی اینکه الگوی کف کفش به سمت تمام جهت‌ها باشد، همانگونه که در عکس سمت چپ نشان داده شده است. چنین الگویی باعث می‌شود تا ورزشکاران از چابکی خود بهره ببرند.

  با رعایت این سه دسته‌بندی و امتحان کردن کفش‌های مختلف قادر به یافتن کفش ایده‌آل خود در کمترین زمان ممکن خواهید بود. آیا از این راهنما برای خرید کفش بسکتبال مردانه مناسب خود استفاده کرده‌اید؟ عکس کفش خود را که با استفاده از این راهنما خریدید با ما در اینستاگرام یا فیسبوک به اشتراک بگذارید.

دکمه بازگشت به بالا