ماده 10 و 11 قانون مجازات اسلامی

  • اجتماعی

    بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی

    آیا ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مجازات تبعی می شود یا نه؟ به این توضیح که اگر شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه 5 گردد و حکم محکومیت ایشان اجرا گردد و با لازم الاجرا شدن قانون مجازات حبس تعزیری مجازات جرم اجرا شده تقلیل یابد و از جمله جرایم درجه 6 محسوب شود مثل مجازات ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا سابقه کیفری موثر محسوب می شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است آثار قانون لاحق که مجازات را به درجه 6 کاهش داده است نسبت به گذشته نیز موثر می‌باشد بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 موید این استنتاج است. نظر اکثریت هر چند ماده 10 قانون مجازات نسبت به این موضوع صراحتی ندارد ولی با توجه به اینکه مجازات تبعی نیز مجازات است و قانون لاحق آن مجازات را برداشته است و قانون لاحق به نفع متهم است بنابراین مجازات تبعی در حق آن اجرا نمی‌شود و سابقه کیفری موثر محسوب نمی‌گردد، به علاوه اینکه این تفسیر به نفع متهم نیز هست. نظر ابرازی با توجه به اینکه به مجازات درجه 5 حکم صادر شده است و مجازات تبعی نیز ثابت است و تا دلیل …

دکمه بازگشت به بالا