عمومی

امیر کبیر – مجله زنده خبری

مرد مرد تو ای امیر بزرگ که از کردار وطن می دانی و می بینی.

مردی از شهر اراک به نام او نامگذاری شده است.

وقتی وطن مثل توست مازاد کجاست؟

احتمالاً سلیمانی از خط شما بود، دلیریوم دلیریوم

تیری در شاه دون، از کجا فهمید که اسیر شهوت است؟

در طول سه سال حکومت خود جایگزین و مشابه آن را از کجا پیدا کردید؟

حیف است فراری را بکشیم که لازم نیست حق و باطل او را قطع کنند.

روس ها در حال توطئه با انگلیس برای گفتگو با خودی های رده پایین هستند

خائنانی که حاضرند شمشیر را به دست هموطنان خود بدهند

تا به قدرتی برسند می دانند با وجود دشمن مزدور هستند

مشاهده و دریافت وعده کمک به پادشاه قاجار انگلستان و روسیه

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقیر باشد، فقیر

چون طرف بودجه می خواهد که خانم ها از خمیر ناسالم شوند

بودجه را به دادگاه می دهند در حالی که هزینه ها کم و زیاد است.

دست مردم را باید به سهمی ناچیز از خانه فقیر و غنی تقلیل داد

باغ فین یک خانه عزاداری برای همیشه است.

دشمنان مردم نباید توسط تمام دنیا تداوم یابد.

وطنشان کجا بود، خانه شان کی بود؟

حیف، حیف برای شما مردم ایران که قهرمان نیستید

گرچه کشتن دشمنت به ناحق تو را به دنیا آورد عزیز و معروف

همه مصمم و مصمم هستند، احترام، ستایش و احترام.

ای «رضا» غم زیاد است، غم زیاد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا